Putovná výstava MS v Michalovciach


//Putovná výstava MS v Michalovciach

Rok 2023 vyhlásila Matica slovenská za ROK MATICE SLOVENSKEJ. V tomto roku si pripomíname 160. výročie tejto najstaršej ustanovizne Slovákov.

V rámci spolupráce PK dejepisu s Domom MS v Michalovciach sme nainštalovali v Základnej škole Teodora Jozefa Moussona  14 panelov, tematicky rozčlenených na tri historické etapy. Výstava k nám priputovala až z centra matičného diania, z Martina. Keďže putovné panely približujú bohatý obrazový materiál – portréty matičiarov, fotografie z činnosti MS, vzácne archívne dokumenty, zakomponovali sme tieto vizualizácie do vyučovacích hodín dejepisu, hlavne u ôsmakov.

Touto cestou ďakujeme riaditeľke Domu MS v Michalovciach Karin Obšatníkovej za sprostredkovanie nových vedomostí a znalostí z bohatej histórie i súčasnosti Matice.

Mgr. D. Rudášová

  

2023-11-06T13:16:15+00:006 novembra 2023 |Košický kraj|
X