Šaliansky Maťko opäť očaril Trebišov


//Šaliansky Maťko opäť očaril Trebišov

Vo štvrtok 15. februára 2024 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove uskutočnil už 29. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Súťaž je určená pre žiakov 2. až 7. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií a jej cieľom je podnietiť záujem mladých ľudí o slovenskú povesť a jej umelecký prednes. Podujatie zastrešuje hosťujúca knižnica s Domom Matice slovenskej v Košiciach a Regionálnym úradom školskej správy v Košiciach.

V úvode všetkých privítala pracovníčka knižnice Nadežda Matejová. Následne sa zúčastneným prihovorila riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Martina Matečková, ktorá poďakovala knižnici za poskytnutie priestorov pre súťaž a zdôraznila výnimočnosť dnešného podujatia, ktoré patrí predovšetkým deťom.

Tohtoročného kola sa zúčastnilo 21 talentovaných recitátorov, ktorí predviedli svoje umenie pred odbornou porotou.

Predsedníčka poroty Miroslava Lauffová v rámci rozboru zhodnotila súťaž. Povedala, že zaznelo veľa krásnych povesti v prvej, druhej i tretej kategórii. Porota si hlavne všímala výber povesti, či je povesť dobre napísaná, teda či obsahuje úvod, jadro, záver, ďalej technickú stránku prednesu a interpretáciu prednesu, teda schopnosť predniesť príbeh a odovzdať ho divákom.

Po náročnom rozhodovaní porota vybrala víťazov.

Víťazi z jednotlivých kategórií, ktorí zastupujú školy zo Slivníka, Michalian a Trebišova, postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 25. marca 2024 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko v Trebišove opäť raz potvrdilo, že mladí ľudia na Slovensku stále dokážu oceniť krásu a hodnotu slovenských povestí. Súťaž bola pre všetkých zúčastnených obohacujúcim zážitkom a už teraz sa tešíme na jej ďalší ročník.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

Foto: Mgr. Tomáš Vasiľ

 

 

2024-02-29T09:30:37+00:0029 februára 2024 |Košický kraj|
X