Šaliansky Maťko v Michalovciach


//Šaliansky Maťko v Michalovciach

Dňa 21.2.2024  sa v priestoroch ZKGZ v Michalovciach uskutočnil 29. ročník  okresného kola súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského  v prednese slovenských povestí pre žiakov základných škôl.  Do súťaže sa prihlásilo 33 súťažiacich. Organizátormi súťaže boli Dom Matice slovenskej v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach. V úvode prítomných privítala riaditeľka Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického A. Vasiľová Súťažilo sa  v troch vekových kategóriách (I. – roč. 2. – 3., II. – 4. – 5., III. – 6. – 7.). Najlepší z okresných kôl sa stretnú na krajských kolách v marci  a z nich najlepší v apríli  na celoslovenskom kole v Šali. Túžbou každého recitátora je dostať sa čo najďalej. V tomto prípade do Šale. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorá na záver vyzdvihla klady a upozornila na nedostatky, ktorých sa súťažiaci dopúšťali. Do krajského kola postúpili za I. kategóriu Amanda Kelemenová, ZŠ Okružná, Michalovce, za II. kategóriu Hana Karkošiaková, ZŠ Strážske a za III. kategóriu Dominika Jurčenková, ZŠ a MŠ Zalužice. Oceneným na prvých troch miestach riaditeľka Domu Matice slovenskej Karin Obšatníková venovala diplom a knihu z vydavateľstva Matice slovenskej. Všetci súťažiaci si odniesli diplom za účasť. Podujatie bolo zorganizované s finančnou podporou Matice slovenskej. V závere sa všetkým poďakovala riaditeľka Domu Matice slovenskej Karin Obšatníková za účasť, pozvala ich na ďalšie podujatia a do pozornosti dala aj pracovné zošity, či periodiká Matice slovenskej. Na podujatí bolo celkovo 61 účastníkov.

PhDr. Karin Obšatníková, PhD., riaditeľka DMS Michalovce

 

2024-04-02T13:08:45+00:002 apríla 2024 |Košický kraj|
X