Slovenské národné slávnosti 2023


//Slovenské národné slávnosti 2023

Báčsky Petrovec hlavným mestom Slovákov

Báčsky Petrovec je po tieto dni hlavným mestom Slovákov. Takto hovorili viacerí účastníci Slovenských národných slávností 2023 (SNS 2023) v tomto najmä slovenskom mestečku na severe Srbska vo Vojvodine počas tohto najväčšieho sviatku tunajších Slovákov. Slávnosti sa konajú každoročne v polovici augusta. Tohtoročné sa začali už v sobotu 5. augusta, pokračovali hneď v nedeľu. Ďalšie podujatia sa začali nasledujúci štvrtok. Tá hlavná časť sa však uskutočnila od piatku 11. augusta do nedele 13. augusta.

Matica slovenská zo SR bola pri tom. Pod vedením tajomníka MS pre problematiku národnostných menšín a zahraničné krajanské organizácie Viliama Komoru bola účastná na všetkých „hlavných“ podujatiach, ktoré pripravila či boli pod gesciou Matice slovenskej v Srbsku. Už vo štvrtok sa v podvečerných hodinách uskutočnilo v Kultúrnom centre v mestečku Kysáč „Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže“. Po kultúrnom programe predseda MS v Srbsku (MSS) Branislav Kulík odovzdal najlepším slovenským študentom ocenenia spoločne so zástupcom slovenského veľvyslanca. Nasledovalo spoločenské posedenie a rozhovory Slovákov a ich predstaviteľov, kde bol účastný aj práve ocenený poslanec Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Pavel Surový a predseda  Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí Michal Spevák, a v neskorších hodinách pokračovala zábava.

Večer sme sa vrátili do nášho dočasného hlavného mesta. Návštevník Báčskeho Petrovca by nemal zabudnúť ani na návštevu „Starorodičovskej izby“, kde vykoná bohatý výklad o príchode Slovákov na tieto miesta, budovaní slovenského národného života, o slovenskej kultúre, o tomto historickom dome, zariadení a zachovalých historických veciach Michal Spevák starší. Tak sme si pohovorili o živote našich krajanov a to priamo s prvým predsedom obnovenej Matice slovenskej v Srbsku v roku 1991, ako aj vypočuli žiale, keďže v oných rokoch bol záujem z vedenia Slovenskej republiky a jej najvyšších štátnych orgánov o tu žijúcich Slovákov omnoho väčší než je tomu teraz, hovoril M. Spevák st.

V piatok dopoludnia sa matičná delegácia zo Slovenska zúčastnila na prezentácii knihy „Dedičstvo, ktoré pretrváva“ od autora Petra Dešića. Tá zachytáva vo fotografii slovenskú národnú kultúru, kroje a zvyky Slovákov v Starej Pazove. Podujatie sa uskutočnilo v Dome MSS Ľudovíta Mišíka, pravdaže knihu privítali aj matičiari pod vedením predsedu B. Kulíka.

Vstupný program SNS 2023 sa uskutočnil v piatok podvečer v Slovenskom vojvodinskom divadle pod názvom „Z úcty k šľachetným“. Zúčastnili sa ho predstavitelia Slovákov v Srbsku, ako i krajania najmä zo susedných štátov, pravdaže aj so zastúpením zo slovenského veľvyslanectva v Belehrade, ďalej boli prítomní ministerka kultúry SR Silvia Hroncová, podpredseda vlády Srbska a minister obrany Miloš Vučević, a predseda Pokrajinskej vlády Vojvodiny Igor Mirović, ako aj ďalší zástupcovia štátnej správy a samosprávy.

Sobotňajší matičný program sa dopoludnia začal v sieni Slovenského vojvodinského divadla, kde sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku. Rokovanie malo kultúrnu časť, nasledovalo oceňovanie matičiarov a pokračovalo to slávnostnými ale aj kritickými príhovormi, keď sa spomenula aj nedostatočná pozornosť tunajších Slovákov a  matičiarov zo strany „vedenia starej vlasti“. Viacerí, aj keď viac-menej kuloárne, spomínali na väčší záujem na počiatku deväťdesiatich rokoch, ktorý postupne a sústavne klesá. Matičiarov zo Srbska pozdravil za Maticu slovenskú zo Slovenska tajomník V. Komora a odovzdal aj pozdrav od predsedu MS Mariána Gešpera.

Popoludní sa v sídle MSS uskutočnilo Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré malo hudobnú časť, a časť slovesnú, kde boli čítané skrátené príspevky z vydanej publikácie. „Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2023“ vydala Matica slovenská v Srbsku – Osvetová komisia Báčsky Petrovec, obsahuje 14 kapitol, kde sa jednotliví autori venujú najmä aktuálnej pedagogickej problematike, ale aj oblastiam slovenskej národnej histórie a širším súvislostiam.

Celý program SNN 2023 vyvrcholil v sobotu večer galaprogramom slovenských folklórnych súborov zo Srbska „Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som“. Na preplnených ihriskách ZŠ Jána Čajaka v B. Petrovci si program pozreli diváci a do slovenských ľudových pesničiek sa zapojilo niekoľko tisíc prítomných Slovákov zo Srbska, zo susedných štátov a to najmä z Rumunska, Maďarska, Chorvátska či z Čiernej Hory, pravdaže aj zo Slovenskej republiky.

Počas uvedených dní sa uskutočnilo aj mnoho ďalších podujatí, zamerali sme sa len na tie, ktoré zorganizovala MSS, či sa na nich zúčastnila naša matičná delegácia zo SR.

Ostáva nám vysloviť nádej najmä do budúcnosti, aby sa na takýchto Slovenských národných slávnostiach zúčastňovalo viac predstaviteľov nášho štátu a to zo všetkých mocí, vládnej, zákonodarnej aj súdnej, tak, ako tomu bolo pred vyše tridsiatimi rokmi. Záujemcovia o tieto slávnosti si budú musieť hľadať vhodné ubytovanie už teraz, keďže v tomto ročníku sa na nich zúčastnilo vyše 12 tisíc divákov. Azda by bolo načim, keby Slováci zo SR pouvažovali a začali organizovať autobusové zájazdy na toto kultúrne podujatie, ale aj na iné u Slovákov v zahraničí, aby sa utužovali národné a vlastenecké sily, posilňovala sa spolupatričnosť a rozvíjal sa slovenský duch v našom národe a to bez ohľadu na to, v ktorom štáte žije.

V nedeľu ešte pokračovali slávnosti rôznymi podujatiami. Akýmsi vyvrcholením však boli Služby Božie v chráme Božom Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Petrovci. Popri tom niekoľko veriacich navštívilo aj rímskokatolícku svätú omšu, počas ktorej sa veriaci modlili tak po chorvátsky, ako aj po slovensky.

Poďakovanie za tieto nádherné a hodnotné kultúrne a spoločenské zážitky patrí rozhodne všetkým tunajším Slovákom, osobitne však matičiarom, predsedovi MSS Branislavovi Kulíkovi, Národnostnej rade slovenskej národnej menšiny, jej predsedníčke Dušanke Petrákoveja všetkým poslancom, ako aj Obci Báčsky Petrovec a jej predsedníčke Jasne Šprohovej.

Určite je zaujímavé navštíviť Slovenské národné slávnosti, Slovákov z Vojvodiny a vidieť, ako dokázali vyše 200 rokov udržať slovenčinu a naše národné zvyklosti a obyčaje.

Viliam Komora, Foto: autor

 

 

Fotogaléria

2023-09-05T17:36:07+00:005 septembra 2023 |Zahraničie|
X