Spoločne nadväzujú na historický odkaz štúrovcov


//Spoločne nadväzujú na historický odkaz štúrovcov

Bratislava, 14. 2. 2018

V priestoroch sídla Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave sa v stredu 14. februára 2018 stretli jeho predstavitelia s delegáciou Matice slovenskej.
V úvode odovzdal predseda MS JUDr. Marián Gešper, predseda DV MS Štefan Martinkovič, členka predsedníctva MS Libuša Klučková a podpredseda MM Martin Hajník odovzdali predsedovi SZPB Ing. Pavlovi Sečkárovi vojnové výtlačky Národných novín z roku 1944 ako dar matičiarov. Potom Ing. Pavol Sečkár a tajomník doc. Viliam Longauer oboznámili delegáciu MS so súčasnými úlohami zväzu. Pozornosť delegácie MS upriamil na štruktúru SZPB, na množstvo podujatí, na ktorých sa podieľajú ich základné organizácie pôsobiace po celom Slovensku, pričom nejedno je organizované s matičnými miestnymi odbormi a OMM.
Predseda MS JUDr. M. Gešper uviedol, že obe organizácie majú spoločné prieniky – udržiavať kolektívnu historickú pamäť národa, nadväzujúc na historický odkaz Hurbanovcov z roku 1848, legionárov z roku 1918 a mnohých ďalších národných dejateľov. Počas Povstania sa mnohí matiční funkcionári a členovia aktívne zúčastnili na boji proti nemeckému nacizmu a pangermanizmu. SZPB a MS presadzujú národný, demokratický a humánny odkaz slovenského národného a emancipačného hnutia začatého štúrovcami a nadväzujú na úzku spoluprácu s orgánmi štátnej správy i miestnej samosprávy na všetkých úrovniach najmä pri organizovaní spomienkových osláv pri príležitosti významných historických výročí. Zbližujú ich viaceré spoločné predsavzatia, ako je výchova k národnému povedomiu a demokracii, slovanská vzájomnosť, úcta k obetiam nemeckého nacizmu a zápas so vzmáhajúcimi sa novodobými obludnými a často skrytými formami neofašizmu, vytyčovania kolektívnej viny a umelo vyvolávanej nenávisti medzi ľuďmi, čo sa už, bohužiaľ, v súčasnosti prejavuje s čoraz väčšou intenzitou v Európe i po celom svete.
Rešpektujú pluralitný charakter slovenskej spoločnosti a chcú pripomínať národu a všetkým ľuďom dobrej vôle, žijúcim v Slovenskej republike, že máme svoje tradície, ktoré by mali v dnešných časoch prekryť cudzie komerčné tradície. Zaujali odmietavý postoj k výchove ku tzv. umelému globálnemu občianstvu a zhodli sa na vzájomnej spolupráci, ktorej výsledkom bude spoločné memorandum. Zhodli sa na spoločnej participácii pri organizácii viacerých významných výročí v roku 2018. Matica slovenská prostredníctvom Slovenských národných novín ponúkne SZPB priestor na prezentáciu aktivít a článkov SZPB.
Po ukončení oficiálnej časti stretnutia si delegácia MS prezrela stálu expozíciu pod názvom Za slobodu. Výstava je venovaná odkazu pokrokových národných tradícií, vzniku a práci SZPB.

Libuša Klučková

 

[image_options href=“http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/02/20180214_113725.jpg“ image_id=“26009″ align=“none“ overlay=“file“][/image_options] 

[image_options href=“http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/02/20180214_113725.jpg“ image_id=“26009″ align=“none“ overlay=“file“][/image_options]

 

2018-02-27T11:39:59+00:0027 februára 2018 |Nezaradené|
X