Spomienka na národovca Drahoša Machalu zo Zemianskeho Podhradia


//Spomienka na národovca Drahoša Machalu zo Zemianskeho Podhradia

Členovia Miestneho odboru MS Bošáca položením venca k pamätnej tabuli na rodnom dome novinára, spisovateľa a publicistu Drahoslava  Machalu v Zemianskom Podhradí si pripomenuli jeho nedožitých sedemdesiatpäť rokov. Na pietnom akte sa zúčastnil aj starosta obce  Miroslav Zámečník (člen MO MS) s poslankyňou OZ obce.

Ako povedala predsedníčka miestneho odboru Žofia Hrančová, sú hrdí na svojho rodáka, ktorý sa celý svoj život prejavoval ako hrdý patriot a národovec. Naša matričiarka Rut Geržová ďalej spomína na neho, ako na svojho rovesníka, o ktorom napísala.

Napísal množstvo článkov, z ktorých najmä jeho originálne reportáže, úvahy a rozhovory sa stali trvalou súčasťou klenotnice slovenskej žurnalistiky. Vo svojej knižnej tvorbe j je známy svojimi cestopismi. Za knihu Rytieri oblohy o slovenských letcoch, ktorí bojovali vo Veľkej Británii, získal Cenu Egona Erwina Kischa. Najväčšie úspechy dosiahlo dielo Reportér Hemingway, ktoré vyšlo vo viacerých vydaniach nielen na Slovensku, ale aj v poľskom a českom preklade. Osobitným literárnym počinom je súbor encyklopedických diel Slovenská vlastiveda I – VII, ktoré novátorsky mapujú Slovensko a jeho poklady.

Na základe jeho iniciatívy sú pomenované letecké základne v Kuchyni, na Sliači a v Prešove po významných slovenských pilotoch. Drahoslav Machala bol spoluautorom myšlienky osadenia jazdeckej sochy kráľa Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu. Inicioval a zrealizoval osadenie desiatok pamätných tabúľ významným slovenským osobnostiam u nás aj v zahraničí.

Všetci prítomní sme si zaspomínali na jeho plodný život, bohatú publikačnú činnosť, z ktorej nemožno nespomenúť aj encyklopedickú publikáciu o dejinách Slovenska podľa jednotlivých žúp „Vlastiveda Slovenska I.-VII“.. Ako aj na všetko, čo urobil nielen pre obec, ale aj pre celé Slovensko. Zároveň sme si pri pamätnej tabuli na jeho rodnom dome pripomenuli, že tento rok 1.1.2022  bolo tiež 7. výročie jeho úmrtia. Česť jeho pamiatke!

Text: Rut Geržová a Žofia Hrančová

Foto: Miroslav Zámečník

 

 

2022-12-13T09:36:07+00:0013 decembra 2022 |Trenčiansky kraj|
X