Spomienka na P. O. Hviezdoslava pri príležitosti 170. výročia narodenia


//Spomienka na P. O. Hviezdoslava pri príležitosti 170. výročia narodenia

Kultúrna verejnosť si vo februári pripomína 170. výročie narodenia najväčšieho slovenského realistického básnika, rodáka z Dolného Kubína P. O. Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti MO MS v Trenčíne pripravil literárne popoludnie, patriace spomienke na básnikove životné osudy, tvorbu, recitácii jeho poézie a čítaniu z knihy Petra Štrelingera Spútaný Prometeus (román o Hviezdoslavovi). Podujatie otvorila a prítomných privítala Jana Poláková, podpredsedníčka MO MS v Trenčíne. V úvodnom príhovore priblížila detstvo, študentské roky, literárne začiatky i pôsobenie Hviezdoslava po ukončení Právnickej akadémie a advokátskych skúškach.

O jeho literárnych začiatkoch predniesla erudovaný príspevok predsedníčka Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne Ing. Margita Ivaničková. Okrem iného uviedla aj fakt, že mladí autori Pavol Országh a Koloman Banšell vydaním almanachu Napred (1871) vyvolali v staršej generácii taký silný odpor (J. M. Hurban, Andrej Sytniansky a i.) že tomuto mladému básnikovi nebolo možné uverejňovať diela v jedinom slovenskom literárnom mesačníku Orol. Margita Ivaničková správne dodala, že aj vtedy už bol rozpor medzi tvorcami staršej a nastupujúcej generácie literátov. Priblížila aj okolnosti jeho pseudonymu Hviezdoslav, ktorý použil prvýkrát v básnickom nekrológu za zosnulým Viliamom Pauliny-Tóthom, a dôrazne ho používal až do konca svojho života. Menom Hviezdoslav sa tak naplnil jeho sen z detstva, keď ho fascinoval pohľad na nočnú oblohu posiatu množstvom hviezd.

Predsedníčka KO ÚŽS a dlhoročná profesorka slovenského jazyka PhDr. Janka Jablonská vo svojom vystúpení uviedla, že počas pôsobenia Hviezdoslava v Námestove, kde si otvoril samostatnú advokátsku prax, vytvoril za dvadsať rokov literárne dielo, ktoré obohatilo fond slovenskej literatúry. Pripomenula, že jeho pobyt v Námestove pripomína aj socha v nadživotnej veľkosti od Fraňa Štefunka.

V úvodnom príhovore bola v krátkosti spomenutá rozsiahla Hviezdoslavova tvorba – lyrika, epika, dráma, preklady, informáciou o najvýznamnejších dielach. Hovoriť by sa dalo veľa nielen o tvorbe, ale aj jazyku jeho diela. K tomu dodala pani Ivaničková s učiteľskými skúsenosťami, že treba ho čítať pozorne, pomaly a pochopiť snahu básnika pomenovať všetky prejavy ľudského myslenia, tragiku, idylu, pokoru, revoltu, precítiť a prežiť i zúfalstvo a nádej. Tak ako to prináša život.

Dlhoročný člen MO MS MUDr. Jozef Milošovič pripomenul írskeho básnika Johna Minahane, ktorý preložil do angličtiny Hviezdoslavove protivojnové Krvavé sonety a ktorého esej je súčasťou anglického vydania. V roku 2018 ich vydalo Literárne a informačné centrum v Bratislave.

Ukážky z jeho básnickej tvorby recitovala Mária Blaškovičová, Jaroslav Daniš a Margita Ivaničková, úryvky z knihy Spútaný Prometeus Jana Poláková. Spomenula aj zbierku esejí Hviezdoslav v interpretáciách (2009), „autori Hviezdoslavovi prinavrátili výnimočné postavenie národného básnika. Ostáva ho však ešte doceniť ako veľkého básnika prvej svetovej vojny.“ (esej na sobotu príloha denníka Pravda). Súčasťou podujatia bola aj malá výstavka kníh z tvorby i o básnikovom živote a diele. Literárne popoludnie v priestoroch spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne pripravil MO Matice slovenskej v Trenčíne s Krajskou odbočkou SSS v Trenčíne a LK Omega. Pripomenuli sme aj pôsobenie básnika v MS. Po vytvorení Československa v roku 1919 bola činnosť Matice slovenskej obnovená a Hviezdoslav bol menovaný jej novou hlavou. Pod jeho inšpirovaným vedením sa Matica rozširovala a rástla. K znovuotvoreniu Matice slovenskej napísal báseň: „Otvorte portál chrámu dokorán, Matici našej! Natešený národ, v sviatočnom rúchu, venčený, nech valne dnu na valné sa valí zhromaždenie!“ (úryvok).

Okrem predsedníčky Miestneho odboru MS v Trenčíne Mgr. Anny Prnovej, pozvanie prijala aj predsedníčka KR MS Žofia Hrančová a predseda Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV, pobočka Trenčín Ing. Miroslav Bulko.

V závere podujatia predniesla svoj báseň venovanú tomuto literárnemu podujatiu, dlhoročná členka Literárneho klubu OMEGA Emília Bátovská.

 

POZNATKY z OMEGY

Dnes v rámci „Mini spomienky“, na Pavla O. Hviezdoslava zaznela v Omege na tohto velikána

„Veľká sláva“!

Dozvedeli sme sa veci, ktoré boli utajené, majsterkami slova a básne boli dnes povedané.

Janka to sype ako z rukáva, ostatných členiek poézia, pohodu rozdáva. P.O. Hviezdoslav – obrovská osobnosť, aj v tej dobe vedel, že mládež si musí vykolíkovať svoju mladosť.

Dnes to bolo popoludnie, plné prózy a poézie.

Pieseň, hudba a modlitba sú ako sestry. Svet aj za čias Hviezdoslava bol naozaj pestrý.

170 rokov od narodenia ozajstného velikána je „Hviezda na nebi“, skutočne nám daná.

Jana Poláková

2019-02-13T08:14:38+00:0013 februára 2019 |Trenčiansky kraj|
X