Spomienka na Pavla Jozefa Šafárika


//Spomienka na Pavla Jozefa Šafárika

Obec Kobeliarovo sa nachádza v Slovenskom rudohorí, necelých 20 km severne od okresného mesta Rožňava. Má svoju históriu, ale má aj slávneho rodáka Pavla Jozefa Šafárika. Jeho rodný dom je súčasťou obecného úradu. Slávnostný program na počesť rodáka sa začal už v sobotu 13.5.2023 turistickým výstupom na Ždiarik. Napriek tomu, že bolo pod mrakom, pre turistov nielen domácich ale i zo širokého okolia, bola turistika zábavou. Prekvitala dobrá nálada a na kopci ich čakalo občerstvenie, ktoré im dodalo silu. Základom bolo, že nepršalo.

V nedeľu 14.5.2023 sme sa všetci zišli na slávnostných službách Božích v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Kobeliarove. Začiatok celého programu bol úchvatný. Ivan Nemčok z FS Dubina Rožňava hral na akordeóne a spolu s ním zaspieval Martin Gallík a Ján Kalina z FSK Hrabina Nižná Slaná. Títo traja speváci rozozvučali plný kostolík a zvýšili pojem slávnostného programu na vyššiu úroveň. Slova sa ujala námestná farárka Združeného CZ Nižná Slaná-Kobeliarovo, Ľubica Štefanidesová, ktorá vo svojej kázni okrem božieho slova priblížila aj život a dielo rodáka P. J. Šafárika. Pekným vstupom znovu zaspieval a zahral na akordeóne Ivan Nemčok. Príjemným prekvapením bol krásny príhovor študentov Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave, ktorí prišli pod vedením riaditeľky Kataríny Adamkovej a pedagogičky Lýdie Kalinovej. Študentov odmenili prítomní veľkým potleskom. Následne sa prihovoril hosť zo Srbska Marko Šarčanski. a jeho tlmočník Jozef Saxon. Dozvedeli sme sa, že v Srbsku si Šafárika vysoko vážia, majú k nemu úctu a povedali nám aj fakty o jeho živote a pôsobení, o ktorých sme nevedeli (štúdium genetiky). Po zaspievaní evanjelickej hymny „Hrad prepevný“ sa na záver prihovorila Zlatica Halková, riaditeľka Domu MS v Rožňave, ktorá poďakovala všetkým prítomným, matičiarom aj účinkujúcim za krásne spomienkové podujatie. V záver poprosila podpredsedu Dozorného výboru MS Martina Gallíka a člena Výboru MS Vladimíra Tökölyho, aby k nej pristúpili a zdôraznila, že 13. mája sa nenarodil len Šafárik, ale aj starostka obce Kobeliarovo a predsedníčka MO MS v Kobeliarove Janka Regrutová. Trojica jej zablahoželala k okrúhlemu životnému jubileu a jubilantke venovali Pamätný list a kyticu kvetov. V úplnom závere námestná farárka sa všetkým poďakovala a nastal presun pred rodný dom Pavla Jozefa Šafárika k pamätnej tabuli, kde boli položené spomienkové vence. Po obede nás v kultúrnom dome svojím vystúpením pozdravilo desať  chlapov, Košickí špivaci z Košíc ku ktorým aj keď spievali piesne z celého východu, ľudia v hľadisku sa pridali, spievali s nimi a dokonca vzadu si aj zatancovali. Krásne dva dni. Poďakovanie patrí nielen starostke, poslancom obecného zastupiteľstva, námestnej farárke, ale všetkým, ktorí priložili ruku na umocnenie slávnostnej chvíle. Potvrdilo sa nám, že našim dobrým zvykom nezabúdať na našich rodákov a slávne osobnosti, sa nám darí uchovávať pamiatku aj pre ďalšie generácie.

Ing. Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave (DMS)

Foto: Tatiana Tomková, kult. osvetová pracovníčka DMS

 

Fotogaléria DMS Rožňava

2023-05-18T16:31:37+00:0018 mája 2023 |Košický kraj|
X