Správa z valného zhromaždenia MO MS Bratislava I – Staré Mesto


//Správa z valného zhromaždenia MO MS Bratislava I – Staré Mesto

12.  júla 2021 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej Bratislava I – Staré Mesto, aby si jeho členovia zvolili nového predsedu, ako aj výbor a dozorný výbor a navrhli kandidátov, ktorí sa budú v nadchádzajúcom celomatičnom valnom zhromaždení uchádzať o najvyššie funkcie v Matici slovenskej.

Zhromaždenie viedol predseda MO Andrej Trnovec a zahájil ho minútou ticha za zosnulých členov, ktorí opustili rady odboru za ostatné roky. Nasledovalo umelecké vystúpenie pána Suchého v podobe hry na fujare a spevu. Po ňom prezentovali členovia výboru jednotlivé hodnotiace správy a spolu s ostatnými členmi zhodnotili, že MO Bratislava I – Staré Mesto patrí medzi najčinorodejšie odbory Matice slovenskej.

Okrem poznávacích zájazdov pre členov a sympatizantov sa odbor zameriaval najmä na organizáciu „Ľudovej akadémie“, v rámci ktorej sa jeden až dvakrát do mesiaca zišli členovia odboru, aby si mohli vypočuť prednášky od renomovaných odborníkov z oblastí histórie, medicíny, poľnohospodárstva, demografie či politológie. Odboru sa podarilo taktiež zorganizovať veľmi úspešnú historickú konferenciu, na ktorej svoje prednášky odprezentovali historici z rôznych inštitúcií. Odbor plánuje v týchto činnostiach pokračovať aj v nastávajúcom období.

Následne pristúpili členovia odboru k voľbe funkcionárov. Miesto predsedu obhájil Andrej Trnovec. Do výboru boli zvolení Štefan Hrušovský, Janka Javorová, Ľudmila Svrčková, Pavol Demjanič, Miroslav Vetrík, Peter Liščák a Darina Pochabová. Predsedom dozorného výboru sa stal Martin Somora a za člena dozorného výboru bola zvolená Beáta Limpárová.

Ako delegáta na valné zhromaždenie si odbor zvolil Miroslava Vetríka a ako náhradníka Andreja Trnovca. Ako kandidáta na predsedu Matice slovenskej sa členovia jednomyseľne postavili za svojho dlhoročného člena prof. MUDr. Štefana Hrušovského, CSc., Dr. SVS. Ako kandidáti na členov výboru MS boli zvolení Roman Michelko, Miroslav Vetrík a Ladislav Lysák. Ako kandidát na predsedu dozorného výboru MS bol zvolený Ján Bulec a ako kandidáti na členov dozorného výboru MS boli zvolení Bruno Čanády a František Ďurina.

Pavol Demjanič v. r.

2021-07-29T12:34:45+00:0029 júla 2021 |Bratislavský kraj|
X