Sto rokov bez Hviezdoslava v Spišskej Novej Vsi


//Sto rokov bez Hviezdoslava v Spišskej Novej Vsi

…Jak hučí naša Oravienka! Čo hučí predsa, prečo tesklí as´! Čo tešilo – dnes púha rozpomienka, v stesk prišiel piesne jas…P. O. Hviezdoslav

Sto rokov bez Hviezdoslava v Spišskej Novej Vsi

Miestny odbor Matice slovenskej laureát ceny primátora mesta Spišská Nová Ves pri  pripomenutí si bárda slovenskej poézie vyzval k spolupráci Školský úrad a s PaedDr. V. Oltznaeurovou pripravili Program týždňa od 8.-12. 11. 2021 pre  Základné školy mesta. Šesť škôl mesta sa zapojilo do projektu a na hodinách slovenského jazyka sa 15 učiteľov venovalo životu a dielu básnika. Využili k tomu rôzne metódy i formy práce a žiakov motivovali aj tvorivosťou /viazaním mašle, vytvorením erbu Oravy, putovaním po mape s hľadaním miest spojených s P. O. Hviezdoslavom…./, členovia DS Hviezdoslav si pripravili ukážky z tvorby, ale pre opatrenia Covid 19 nemohli na školách recitovať. K projektu sa pridalo aj Gymnázium Školská ulica Mgr. D. Jurášková, Hotelová akadémia PaedDr. G. Takáčová. V spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou a Mgr. D. Krajňákovou bolo pripravené stretnutie s tvorbou básnika, žiaľ pre opatrenia sa to neuskutočnilo. Dňa 10. 11. 2021 sa uskutočnila v záhrade DMS spomienka za prítomnosti primátora mesta Ing. P. Bečárika, viceprimátora Ing. P. Gondu. V programe život a dielo priblížila D. Rosová, ukážky z tvorby recitoval člen DS Hviezdoslav Ing. P. Konig. Korunkou podujatia bola výsadba Ruže Hviezdoslav , ktorú objavila v Rozáriu Olomouc a zabezpečila od pestovateľa  M. Šípa z ČR, ktorú sme dostali sponzorsky, Mgr. J. Prochotská. Ružu ktorú v roku 1936 vyšľachtil J. Bohm sme označili travertínovým reliéfom v podobe ruže, ktorý pre nás vytvoril a daroval Ing. E. Labaj.                                                                                                                                V našom snažení sme získali k spolupráci  Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Spišskej Novej Vsi a pod názvom „Starí rodičia s vnúčatkami čítajú Hviezdoslava“ sa zapojili Mestské organizácie v Spišskej Novej Vsi, Krompachoch, Spišských Vlachoch /tu predsedníčka M. Mihalková v spolupráci s primátorom mesta uskutočnili 8.11.2021 aj spomienku pri soche Hviezdoslava, ktorú v minulosti vytvorili kamenári mesta/a Základné organizácie v Harichovciach, Odoríne, Markušovciach, Kolinovciach, Nálepkove  i v Mlynkách. Dom MS a MO MS sa snažil motivovať matičiarov, aby sme opäť čítali a spoznávali dielo básnika, ktorý tak autenticky približujúce život a prácu ľudu, jeho spojenie s prírodou i hlbku spolunažívania v rodine a lásku k deťom.

„V doline jarej moja dedina, vencami modrých vrchov objatá. Ako by bola celá zo zlata…“ P.O.Hviezdoslav

Mgr. Jolana Prochotská

2021-11-16T10:28:32+00:0016 novembra 2021 |Košický kraj|
X