Storočnica Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave


/, Trnavský kraj/Storočnica Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave

Vznik Miestneho odboru

Matica slovenská má v dejinách nášho národa, ako i v živote Trnavy, nezastupiteľné miesto. Bola a dodnes aj je nepochybne jednou z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských ustanovizní Slovákov. V období silnejúcej maďarizácie v druhej polovici 19. storočia sa aj v Trnave stala symbolom snáh slovenského národa o uznanie a svojprávnosť. Hoci bola v roku 1875 jej činnosť na takmer 50 rokov utlmená, už krátko po vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov, rodiaceho sa na troskách dohasínajúceho žalára národov, sa aj na Slovensku začalo uvažovať nad jej obnovením. Bokom v tomto snažení, samozrejme, nemohla zostať ani Trnava. Už krátko po vzniku spoločného štátu sa aj tu zorganizovalo viacero národovcov, ktorí pod vedením neskoršieho prvého predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave Ferka Urbánka ešte pred jeho vznikom organizovali všetky väčšie národné akcie v rámci spolku známeho ako Slovenská národná jednota. Zlom v matičnom hnutí v slovenskom „Malom Ríme“ nastal v roku 1923, kedy sa myšlienka na pretvorenie spolku na Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave dostala do popredia a podarilo sa ju realizovať. 3. marca 1923tak na valnom zhromaždení jednoty jej podpredseda Pavol Žiška podal návrh, aby bol Urbánkom vedený spolok premenovaný na Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave. Týmto sa začal príbeh, ktorý trvá už rovnú stovku rokov. Rokov naplnených prácou pre národ, jeho kultúrne povznesenie, ale aj rokov organizovania nespočetného množstva akcií, prednášok, súťaží či poklon národným dejateľom…

Dôstojné oslavy

V predvečer stého výročia, 2. marca 2023, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave v miestnostiach zasadačky Mestského zastupiteľstva na trnavskej Radnici dôstojnú spomienku, ktorá bola v prvom rade pripomenutím spomenutej bohatej činnosti generácií trnavských matičiarov a ich vplyvu na organizovanie národného života v meste. Svojou prítomnosťou udalosť poctili viacerí významní predstavitelia samosprávy, ale aj Cirkvi, univerzít či kultúrnych spolkov a inštitúcií v meste. S príhovormi, v ktorých ocenili prácu trnavských matičiarov pre národ vystúpili trnavský župan Jozef Viskupič, tajomník Matice slovenskej Marek Hanuska, ohlas obecenstva však mal v neposlednom rade aj zanietený príhovor emeritného arcibiskupa Mons. Jána Sokola. Ten vo svojej reči pripomenul dôležitosť národného cítenia práve v dnešnom období charakteristickom praktickým  odnárodňovaním a snahou o potieranie slovenskosti. Práve tu sa črtá pole pôsobnosti pre náš miestny odbor – v spolupráci s ďalšími inštitúciami v meste pritiahnuť v prvom rade mladú generáciu, ktorá by bola zárukou, že národná myšlienka v meste ani nasledujúce najmenej ďalšie storočie nezanikne. Príjemným spestrením zhromaždenia bolo aj vystúpenie spevokolu Bradlan, ktorý už desiatky rokov svojimi piesňami spríjemňuje matičné stretnutia a dodáva im dôstojnú atmosféru. V rámci osláv súčasná predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave a duša matičného hnutia v meste Adriena Horváthová ocenila pamätnými listami viacero spolupracujúcich organizácií, ale aj osobností, ktoré v Trnave pracujú na poli utužovania národného života. Zostáva veriť, že táto spolupráca v prospech dobrej veci bude pokračovať aj v nasledujúcom období…

Uvedenie knihy

Súčasťou slávnostného zhromaždenia k storočnici Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave bolo aj uvedenie knihy 100 rokov Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave od autora týchto riadkov, ktorá mapuje storočnicu jedného z najvýznamnejších matičných odborov na Slovensku. Ten, ako to čitateľ iste zistí, počas svojej existencie prešiel viacerými úskaliami. Práca je aj z tohto dôvodu rozdelená chronologicky na kapitoly, ktoré kopírujú významné spoločenské zmeny na Slovensku v priebehu 20. storočia až do dnešných dní. Od vzniku v roku 1923, v období 1. Československej republiky, sa čitateľ cez fungovanie odboru v 1. Slovenskej republike prenesie až do povojnových čias, kedy bol Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave na takmer 20 rokov zrušený. Za čas jeho takmer tridsaťročnej existencie však vyoral na národnom poli hlbokú brázdu, ktorú sa podarilo opätovne obnoviť v súvislosti s demokratizačnými snahami koncom 60. rokov 20. storočia. Po opätovnom zrušení po desaťročí plodnej činnosti bol na prelome 80. a 90. rokov – dúfajme, že už definitívne  – obnovený. Zostáva veriť, že už nebude musieť čeliť prekážkam, ktoré viedli k dvojnásobnej degradácii nielen nášho miestneho odboru, ale všetkých regionálnych matičných štruktúr na Slovensku. V dnešnej je totiž jeho úloha, ako aj úloha Matice slovenskej ako ochrankyne základných národných práv Sloveniek a Slovákov, aj dnes nesmierne dôležitá.

Knihu si za symbolických 10E môžete objednať mailom u autora: peter.sokolovic@gmail.com

Peter Sokolovič

 

 

 

 

X