Šuriančanka oslávila 15 rokov


//Šuriančanka oslávila 15 rokov

Nie je samozrejmosťou, že každá obec má svoju folklórnu či spevácku skupinu. Tie, ktoré sa môžu pýšiť takouto aktívnou komunitou, majú osobitný potenciál využívajúci aj pri kultúrnej politike obecnej samosprávy. V obci neďaleko Nitry, v Šuriankach, pôsobí už pätnásť rokov folklórny súbor nesúci jej názov – Šuriančanka. Ten je organizátorom viacerých obecných podujatí, rovnako bez jeho účinkovania si miestni obyvatelia mnohé podujatia už nevedia ani predstaviť. Pred desiatimi rokmi sa pod vedením predsedu matičného odboru Jozefa Stodolu, neskôr jeho  manželky Veroniky stala  Šuriančanka aj kolektívnym členom Matice slovenskej.

Členovia folklórneho súboru si svoje výročie pripomenuli spolu s folklórnymi priateľmi, obyvateľmi obce Šurianky, ale aj ostatnými podporovateľmi a priaznivcami. Dňa 11.11.2023 sa tak zaplnila sála kultúrneho domu v Šuriankach, kde v pripravenom hudobnom programe účinkoval nielen jubilant, ale aj hostia – spevácka skupina Chyzerovčanka z Chyzeroviec a folklórna spevácka skupina Komňackí mládenci. Prekvapením slávnostného popoludnia bola hudobná gratulácia známej heligonkárky Vlasty Mudríkovej.

Šuriančanka od svojich začiatkov pôsobí pod vedením Evy Kondelovej. Pani Kondelová v uplynulých dňoch prevzala aj štafetu predsedníctva miestneho odboru Matice slovenskej. Zakladateľmi súboru, ktorý mal na začiatku 19 členov, boli Viera Plaštiaková, Eva Kondelová, Ernest Sedlár, Miroslav Chovanec a Zuzana Mikulová. V súčasnosti 11 – členný súbor sprevádzajú  heligonkár Ján Ligotský a klarinetista Jozef Billa.

Šuriančanka sa cíti dobre nielen na domácom pódiu. Hosťovala na pódiách mnohých okolitých obcí a tých vzdialenejších, zväčša v okresoch Nitry a Topoľčian. Tematicky má spracované pásma celoročného kalendárneho cyklu ako Fašiangy, sadenie Mája, Dožinky a vianočné pásma, kde sa každoročne zapája aj do celoslovenského projektu Slovensko spieva koledy.

V spolupráci s obcou Šurianky a tu pôsobiacim miestnym odborom pripravila folklórna skupina Šuriančanka rad zaujímavých podujatí. V  roku 2020 si pripomenuli osadením pamätnej lipy, slávnosťou a samostatnou výstavou Divadelného ústavu Bratislava výročie 755. výročie prvej písomnej zmienky o obci a 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. V tomto roku v spolupráci s farnosťou Šurianky a Domom Matice slovenskej v Nitre po prvýkrát zorganizovali Cyrilo-metodskú slávnosť spojenú so sv. omšou. Jedným z posledných podujatí organizovaných na tohtoročné dušičky bolo pripomenutie si 250. výročia posvätenia Mórového stĺpu na miestnom cintoríne.

Cieľom folklórnej skupiny Šuriančanka je šíriť tradície našich predkov v podobe, aké nám ich zanechali naši rodičia. Za tieto aktivity a úzku spoluprácu s obcou zakladajúce členky a súbor na podujatí získali slávnostný ďakovný list starostu obce Šurianky Mareka Peňašku.  Riaditeľka Veronika Bilicová skupine slávnostne odovzdala Bronzovú medailu Domu Matice slovenskej v Nitre za činnosť v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Pripomenula však aj zakladajúcich členov, manželov Stodolových a 10. výročie MO MS Šurianky, ktorým udelila samostatný ďakovný list.

Na podujatí odzneli aj iné vzácne verejné gratulácie, ku ktorým sa pridali poslanec NR SR Marián Kéry, prezident Spolku slovenských velikánov Jozef Škultéty a ostatní hostia okolitej samosprávy.

Veronika Bilicová, Dom Matice slovenskej v Nitre

 

2023-11-24T17:42:34+00:0024 novembra 2023 |Nitriansky kraj|
X