Súťaž v Ivanke pri Nitre pomáha pri osvete osobností spätých s obcou


//Súťaž v Ivanke pri Nitre pomáha pri osvete osobností spätých s obcou

Medzi známe osobnosti, ktoré boli svojím životom späté s obcou Ivanka pri Nitre sú Matej Tučko či Marta Longauerová. Ich hroby možno nájsť na miestnom cintoríne. Obaja boli neodmysliteľne spätí aj s knižnou a národnou kultúrou. Práve október patrí v Ivanke pri Nitre už tradičnej literárnej súťaži s názvom Spomienky na Martu-Myrtu.

Na prahu blížiacej sa spomienky na zosnulých Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Nitre dáva do pozornosti svojim obyvateľom aj posledné miesta odpočinku spomínaných osobností. Mnohí možno ani netušia, že prechádzajúc okolo objaveného hrobu dekana Mateja Tučka, prechádzajú aj okolo blízkeho priateľa Ľudovíta Štúra. Tento národný buditeľ, radiaci sa k hnutiu bernolákovcov, zbieral práve v Nitre a okolí podpisy na petíciu podporujúcu noviny založené Ľ. Štúrom – Slovenské národné noviny. V časoch maďarizácie v roku 1845 dokonca Tučko petíciu doplnil o požiadavku, aby noviny vychádzali v slovenskom jazyku.

Marta Longauerová je považovaná za jednu z najproduktívnejších slovenských dramatických spisovateliek 20. rokov 20. storočia. Od roku 1920 žila práve v Ivanke pri Nitre, kde aj zomrela. M. Longauerová vystupujúca pod pseudonymom Myrta, teta Myrta alebo Podjasienková sa narodila v roku 1888 v Bobrovci. Práve pod názvami Myrtina Ivanka alebo Spomienky na Martu Myrtu Longauerovú sa konalo už spolu 16 ročníkov detskej recitačnej súťaže. V jej histórii mohli deti predškolského veku a žiaci I. a II. stupňa  ZŠ Ivanka pri Nitre zažiť viacero sprievodných súčastí, ako napríklad pridruženú výtvarnú súťaž, súťaž  vlastnej tvorby písania, ukážky dospelých či oceňovaných recitátorov, jesennú obľúbenú súťaž vo vyrezávaní tekvíc, či rozšírenie súťaže o iné školy.

Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Nitre. Jej iniciátorom bol Jozef Gál a postupne organizačnú záštitu prevzali bývalý predseda MO MS Ivanka pri Nitre Gašpar Poláček a súčasná predsedníčka Margita Račková s podpredsedníčkou Alenou Černíkovou. V 16. ročníku sa spolu predstavilo 34 umeleckých prednesov, z toho 19 súťažných.  Podobne ako pri predošlých ročníkoch aj pri tom súčasnom mu výraznú pomocnú ruku podala obec Ivanka pri Nitre. Táto regionálna súťaž je určená prednostne pre MŠ a ZŠ Ivanka pri Nitre.  Poďakovanie za podporu súťaže patrí ako vedeniu spomínaných inštitúcií, tak aj všetkým pripravujúcim pani učiteľkám a rodičom. Kladne posudzujúc tohtoročný výber recitačných predlôh má organizátor radosť zo všetkých umeleckých prednesov, ktoré si v priestoroch kultúrneho domu mohlo vypočuť aj širšie publikum. Napokon prvé tri miesta boli udelené:

Kategória I. stupeň v časti Poézia 1. miesto – Sára Vargová, 2. miesto – Linda Miklovičová, 3. miesto – Martin Parkányi

Kategória I. stupeň v časti Próza 1. miesto – Juraj Krenč, 2. miesto – Štefan Zelovič, 3. miesto – Ela Siklenková

Kategória II. stupeň v časti Próza bez pridelenia miesta – Dana Čéryová

Kategória II. stupeň v časti Poézia 1. miesto – Adela Parkányiová, 2. miesto – Lucia Lukrécia Lenčéšová, 3. miesto – Marek Lahučký

Súťaž sa realizovala vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Veronika Bilicová, Dom Matice slovenskej v Nitre

zdroj foto: FB/Ivanka pri Nitre

 

 

2023-11-02T12:40:17+00:002 novembra 2023 |Nitriansky kraj|
X