Svätá omša a svätá liturgia


//Svätá omša a svätá liturgia

pri príležitosti 10.výročiu založenia Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej

V tomto roku si pripomíname 10.výročie založenia Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej. V rámci osláv už prebehli dve podujatia venované členom ZO.

Slávnostná svätá omša za členov Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej sa konala v nedeľu 12. novembra 2023 v Kostole Sv. Dominika Savia v MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce. Celebroval ju farár tejto farnosti, ctihodný o. Patrik Vojtek. Napriek veľmi nepriaznivému počasiu boli na nej prítomní viacerí členovia  Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej.

Slávnostná svätá liturgia za členov Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej sa konala v stredu 15. novembra 2023 v chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v MČ Košice – Nad Jazerom. Celebroval ju jerej tejto farnosti. Obrady mali dve časti, zádušnú za zomrelých členov Ladislava, Viliama, Annu, Pavla a Jána. Im bol určený chorál „Blažený pokoj, večná pamiatka!“ z hrdiel prítomných. Ďakovná časť za žijúcich členov Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej bola ukončená známym hymnusom „Mnoho rokov, šťastných rokov …“. Iste to vlialo tak potrebné nové sily prítomným členom Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej.

Tí sa po liturgii zišli na krátkom posedení.  Zaspomínali na zomrelých členov, ktorí nás predišli do „matičného neba“. Boli to Prof. Ing. Ladislav Pollák, CSc., Viliam Barényi, Anna Knapíková, Mgr. Pavol Fábry a prof. Ján Fečo. Prof. Pollák, dlhoročný aktívny matičiar, bol niekoľko rokov podpredsedom  nášho ZO. Vilko Barényi, Slovák telom i dušou bol členom dozorného výboru ZO. Členka Výboru ZO, Anka Knapíková bola účastníčkou mnohých podujatí aj so svojou vnučkou. Mgr. Pavol Fábry, dlhoročný stredoškolský profesor bol aj členom Výboru ZO, je autorom útlej, no veľmi poučnej knižky „Slovutní Slováci v bronze“. Aj stredoškolský profesor Ján Fečo, bývalý riaditeľ Gymnázia Kováčska, bol dlhoročným aktívnym matičiarom. V snahe pomôcť sa v pokročilom veku stal členom nášho ZO. Pred 60 rokmi učil na škole aj matematiku. Na svojho profesora si zaspomínal jeho študent, v súčasnosti podpredseda ZO regionalistiky Matice slovenskej JUDr. Jozef Dieneš, CSc. Dr. Štefan Fejko pripomenul, ako sme pred vyše desaťročím hľadali vhodný názov pre náš ZO. Myšlienka „regionalistiky“ skrsla v jeho hlave.

Nakoniec prítomní členovia prebrali aj možností programového zameranie na rok 2024. No dôstojne sa chceme pripraviť aj na slávnostnú akadémiu k 10.výročiu založenia Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej, ktorá bude v decembri.

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

 

2023-11-22T21:54:15+00:0020 novembra 2023 |Košický kraj|
X