Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Vyhlásili sme 15. ročník celoslovenskej súťaže

SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA,

zapojiť sa môžu školy zo Slovenska i krajania zo zahraničia

Vážení pedagógovia, milí žiaci a žiačky,

dovoľujeme si vás osloviť s možnosťou zapojiť sa do súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva XV. ročníka celoslovenskej súťaže, ktorá prispieva k sebareflexii národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky. Posledné dva roky súťaž rozširujeme o možnosť zapojenia krajanov.

Vyhlasovateľom súťaže je ZŠ kráľa Svätopluka v Nitre. Jej spoluorganizátorom je už po tretíkrát aj Dom Matice slovenskej v Nitre. Tohtoročnú záštitu nad súťažou prevzal predseda NSK Branislav Becík.

Súťaží sa v literárnej, výtvarnej a elektronickej časti v rôznych kategóriách od 2.-9. ročníka ZŠ a príma – kvarta osemročných gymnázií s možnosťou účasti pedagogických zamestnancov a žiakov zo špeciálnych škôl. Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR.

Odborný garant/predseda komisie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Vyhlásenie súťaže: 1. október 2023

Odoslanie prác a uzávierka súťaže: 15. december 2023

Vyhlásenie výsledkov: 26. apríl 2024

Témy súťaže sú spoločné pre všetky kategórie:

  1. Nový príbeh Nitrianskeho kniežatstva
  2. Obdobie života a panovania Svätopluka (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, úžitkové umenie) vo forme učebnej pomôcky alebo edukačného materiálu
  3. Symbolika súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Každoročne sa koná slávnostné vyhodnotenie súťaže na konci apríla, tentoraz v priestoroch KC Zobor dňa 26.4.2024.

Víťazov bude aj tento rok čakať okrem cien zaujímavý slávnostný program spojený so zážitkovým poznávaním nášho krásneho starobylého mesta Nitra.

 MOŽNOSŤ STIAHNUTIA SI UČEBNEJ POMÔCKY

aj v prípade, že sa do súťaže nezapojíte.

Zvlášť dávame do pozornosti pedagógom, žiakom a študentom vzdelávací materiál Matice slovenskej OD SAMOVEJ RÍŠE PO VEĽKÚ MORAVU, ktorý je dostupný ako edukačná súčasť súťaže. Materiál môžete využiť v rámci vyučovacích hodín a stiahnuť si ho na: https://zszobor.edupage.org/a/svatoplukovo-kralovstvo?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ5NSZzdWJwYWdlPTI%3D

Budeme radi, ak vám vo vyučovacom procese pomôže ako učebná pomôcka aj v prípade, že sa do súťaže nezapojíte.

Propozície XV. ročník SKO 2023-24 + PRIHLÁŠKA

X