Termíny celoslovenskej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa posúvajú z dôvodu opatrení RÚVZ


/, Nitriansky kraj/Termíny celoslovenskej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa posúvajú z dôvodu opatrení RÚVZ

Miestny odbor Matice slovenskej Šaľa, organizátor celoslovenskej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktorého 27. ročník sa mal konať dňa 23. 3. 2022, oznamuje pedagógom, súťažiacim a rodičom, že z titulu prijatých opatrení RÚVZ sa posúvajú termíny jednotlivých kôl nasledovne:

Základné – školské kolá sa uskutočnia do 31. 1. 2022
Okresné kolá sa uskutočnia do 28. 2. 2022
Krajské kolá sa uskutočnia do 31. 3. 2022

Celoslovenské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa bude konať v Šali podľa danej situácie a prijatých opatrení v mesiaci apríl, resp. máj 2022. Termín jeho konania bude včas oznámený. Informácie o uvedených zmenách boli na školy posielané aj cez obvodné školské úrady.

Organizátori súťaže

X