V Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi študenti spoznávali osobnosť gen. M. R. Štefánika


//V Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi študenti spoznávali osobnosť gen. M. R. Štefánika

Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Klubom Spoločnosti M. R. Štefánika zorganizoval dňa 22.11. 2023 pre žiakov prednášku spojenú s besedou. Hlavnou témou bola osobnosť gen. M. R. Štefánika.

V rámci hodín dejepisu si tak mohli študenti z Gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom pútavej prednášky a následnej diskusie predovšetkým obohatiť vedomosti o jednu z najvýznamnejších osobností našich národných dejín, akým bol gen. M. R. Štefánik.

Prednášku na vysoko profesionálnej úrovni viedla predsedníčka Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi, R. Kormošová. Tá žiakom kvarty priblížila život a dielo tohto nášho velikána, a to najmä z pohľadu regionálnej histórie.

Touto cestou ďakujem aj pani učiteľke dejepisu, M. Cpinovej, s ktorou sme mohli toto podujatie zorganizovať. Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves sa tak už teraz teší na ďalšiu vzájomnú spoluprácu s touto školou, s ktorou v krátkej budúcnosti plánuje podpísať aj Memorandum o spolupráci.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD., riaditeľ D MS Spišská Nová Ves

  

 

2023-11-23T22:37:13+00:0023 novembra 2023 |Košický kraj|
X