V obci Smižany bol obnovený Miestny odbor Matice slovenskej


//V obci Smižany bol obnovený Miestny odbor Matice slovenskej

Dňa 4.12.2023 sa v priestoroch Obecného kultúrneho centra v Smižanoch konalo Valné zhromaždenie znovuobnoveného MO MS Smižany (okres Spišská Nová Ves). VZ MO MS Smižany otvoril a viedol riaditeľ DMS Spišská Nová Ves, Rastislav Zacher, ktorý v úvode privítal starostku obce M. Szitovú a tiež všetkých prítomných budúcich členov MO MS Smižany. Zároveň bol všetkými prítomnými schválený program VZ MO MS Smižany. Nasledoval príhovor riaditeľa DMS v Spišskej Novej Vsi, ktorý hovoril najmä o ďalšej vízii znovuobnoveného MO MS. Predložil tak ucelenú víziu a koncepciu smerovania MO MS Smižany do budúcnosti, a to predovšetkým v spolupráci s obcou, tamojšími školami a kultúrnymi a inými zariadeniami na území obce. Prítomným sa taktiež prihovorila aj starostka obce, ktorá vo svojom príhovore vysoko ocenila skutočnosť, že po viac ako 10 rokoch tak bude znovuobnovená činnosť Matice slovenskej v tejto druhej najväčšej obci na Slovensku.

Nasledovala voľba orgánov MO MS Smižany. Za predsedu MO MS Smižany bol zvolený  J. Pavlis, skúsený a dlhoročný historik Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Podpredsedníčkou MO MS Smižany sa stala M. Pramuková. Pokladníčku bude vykonávať M. Kubiňáková. VZ MO MS Smižany si zvolilo aj výbor v nasledovnom zložení: J. Pavlis, M. Szitová, H. Hamračková, E. Olšanská, M. Kubiňáková, M. Pramuková. Prítomní si zvolili dozorný výbor v zložení: E. Mondelová, Kacvinská.  Členovia si okrem iného odsúhlasili členský príspevok vo výške 5€/osoba, študenti a dôchodcovia 3€/osoba za kalendárny rok.

Prítomní okrem iného diskutovali aj na rôzne témy týkajúce sa ďalšej vízie a smerovania Matice slovenskej. Na záver riaditeľ DMS SNV poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí VZ MO MS Smižany a zaželal im veľa síl a elánu do ďalšej práce pri napĺňaní programu a činnosti MO MS Smižany.

Ďakujem predovšetkým starostke obce Smižany, M. Szitovej za ústretovosť, ochotu a pomoc pri organizácii VZ. Teším sa tak na ďalšiu vzájomnú spoluprácu, a to najmä v prospech rozvíjania našich národných tradícií a moderného patriotizmu. Som nesmierne rád, že už aj v Smižanoch bude môcť Matica slovenská vzbudzovať u občanov SR zdravé vlastenectvo a hrdosť na svoj štát.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD., riaditeľ D MS Spišská Nová Ves

 

2023-12-07T08:58:58+00:007 decembra 2023 |Košický kraj|
X