Vlastivedná súťaž žiakov zo Štúrova


//Vlastivedná súťaž žiakov zo Štúrova

Matica slovenská v Štúrove úzko spolupracuje so spádovými Základnými školami v Gbelciach, vo Svodíne a v Štúrove. Táto spolupráca spočíva v organizovaní spoločných činností. Jednou z nich bola aj tohtoročná Vlastivedná súťaž žiakov v našom matičnom dome v mesiaci jún. Trojčlenné družstvá formou testov si zmerali poznatky z vlastivedy. Žiaci so zanietením pracovali, riešili predostreté úlohy a veľmi úspešne. Medzi jednotlivými družstvami bol len jedno bodový rozdiel pri hodnotení. Všetky družstvá boli ocenené peknými knihami, mapkami, pexesom a nechýbalo ani malé občerstvenie. Máme radosť, že školy prijmú naše pozvanie, žiaci sa tešia na toto dopoludnie, takto sa navzájom spoznávame, žiaci sa spoznávajú so žiakmi inej školy a  navzájom sa obohacujeme.

M. Vavreczká

2023-08-01T13:55:13+00:001 augusta 2023 |Nitriansky kraj|
X