Výstava Štefan Leonard Kostelničák – Ornamenty


//Výstava Štefan Leonard Kostelničák – Ornamenty

30. 1. 2018, Nitra

Slovenská ornamentálna výzdoba je dominantnou súčasťou našej kultúry, existuje však v toľkých variantoch, že len ťažko možno hovoriť o jednotnej forme zdobenia. Každý umelec si musel preto nájsť svoj vlastný štýl a kompozíciu a tak vytvárať jedinečný ornament, charakteristický používaním farieb, vzorov a materiálov potrebných k ich zhotoveniu. Ornamentálna tvora je typickým prejavom ľudovej kultúry, avšak až vďaka umelcovi, maliarovi Štefanovi Leonardovi Kostelničákovi bol slovenský ornament povýšený na umenie.
Dňa 30. januára 2018 sa v Dome Matice slovenskej konala vernisáž k výstave Štefan Leonard Kostelničák – Ornamenty. Výstavu otvorila a zahájila riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová. V kurátorskom vstupe návštevníkov informovala o Kostelničákovom živote a tvorbe Nikola Rechtorisová. Na vernisáži mala slovo aj umelcova príbuzná Anna Kostelničáková, ktorá návštevníkom priblížila cestu, ktorú podstúpila pri zozbieraní jeho diel a rovnako i docielení uznania verejnosti tohto významného umelca.
Štefan Leonard Kostelničák zberateľ, zakladateľ a propagátor slovenskej ornamentiky, najvýznamnejší slovenský ornamentista, však na Slovensku patril k neznámym a nedoceneným umelcom. Do zabudnutia upadol pre svoje presvedčenie a zobrazované témy. Práve dnes, kedy zažíva slovenský ornament akési znovuzrodenie, sa jeho meno dostáva do popredia a kópie jeho diel sa predávajú za obrovské peniaze. Svojou maliarskou – ornamentálnou tvorbou sa zapísal do kultúrneho povedomia Slovákov – najmä zahraničných. Stretávanie sa s jeho ornamentálnou tvorbou fungovalo ako istý princíp identifikácie s vlastným národom, podporovalo v nich pocit súvzťažnosti medzi nimi a ich domovským zázemím. Š. L. Kostelničák, rodák zo Spišskej Starej Vsi zorganizoval počas svojho života viac ako šesťdesiatpäť výstav a v unikátnej zbierke sústredil vyše štyritisíc artefaktov ľudového ornamentu. Popri tom založil časopis Naša Magura a spolok Ústredie magurských Slovákov, čím pôsobil aj v oblasti organizácie kultúry, vystupoval ako vlastenec-humanista, zanietený pre otázky týkajúce sa osvety a vzdelávania pospolitého ľudu.
Výstava v Dome MS v Nitre ponúka časť zbierky jeho diel, ktoré pozostávajú z dekorovaných textov základných katolíckych modlitieb – Otče náš a Zdravas Mária z roku 1928. Návštevníci môžu vidieť kolekciu pohľadníc, zhotovených pri príležitosti tisíc-stého výročia vysvätenia prvého katolíckeho kostola v Nitre, a tiež úryvok chorálu „Nitra, milá Nitra…“, Pribinových osláv či texty významných národných dejateľov. Časť výstavy tvoria významné štátotvorné dokumenty, Pitsburgská dohoda a Martinská deklarácia z roku 1918, ktoré dekoroval pri príležitosti desiateho výročia vzniku prvej Československej republiky. Práve v roku 2018 si pripomíname sté výročie ich vzniku a podpísania. Výstava je doplnená o expozíciu Domu matice slovenskej v Nitre, ktorá sa týka tradícií odievania a výzdoby ľudového odevu. Otvorením tejto výstavy majú návštevníci príležitosť priblížiť sa k jeho originálnej tvorbe a dielam nesmiernej hodnoty a duchovnej sily slovenského národa. Výstava v priestoroch Domu MS v Nitre potrvá do 24. februára 2018.

Nikola Rechtorisová
Dom MS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

2018-02-14T17:23:48+00:0014 februára 2018 |Nitriansky kraj|
X