Významné výročie


//Významné výročie

Medzi najvýznamnejšie výročia v dejinách slovenského národa rozhodne patrí vznik samostatnej Slovenskej republiky dňa 1.1.1993.

Je to už 30 rokov od rozdelenia sa spoločného štátu českého a slovenského národa, 30 rokov od prijatia a akceptovania Slovenskej republiky svetom.

Slovenský národ za tie roky dokázal svoju svojbytnosť a úspešné zaradenie sa medzi vyspelé štáty.

Tento významný deň si dôstojne pripomenuli i zástupcovia verejného života, matičiari a spoločenské organizácie Mikroregiónu Teplička, keď prijali pozvanie primátorky Trenčianskych Teplíc pani Zuzany Frajkovej Ďurmekovej do obradnej siene mesta na nedeľu 1. januára 2023. Milé spríjemnenie tohto dňa bolo spojené s vystúpením Zboru pre občianske záležitosti v literárnom pásme a hudobným sprievodom pánskej spoločnosti Jána Chudobu z Dežeríc, keď zazneli v ich podaní slovenské ľudové a nábožné piesne.

V príhovoroch pani primátorka a hostia vyzdvihli význam vzniku a najmä vývoja samostatnej Slovenskej republiky, ako i svoju lásku k našej drahej domovine. Evanjelický kňaz Jaroslav Jurko upriamil pozornosť na činnosť a zásluhu tak Štúrovcov, ako aj Milana Rastislava Štefánika v minulosti pre oslobodenie sa Slovákov od utláčania a pre rozvoj národného povedomia našich predošlých generácií. Zároveň prítomným i celej našej vlasti zaželal pokoj a požehnanie v ďalšom období.

Za náš štát sa pri jeho vzniku modlil aj kňaz Anton Hlinka slovami :

„Daj vládcom tejto krajiny Ducha múdrosti a prezieravosti, spravodlivosti a nezištnosti, obetavosti a pevnosti, daj občanom tejto krajiny Ducha bratstva a znášanlivosti, vzájomnej úcty a pomoci, svornosti a tolerancie.“

Kiež by ľud tejto krajiny tieto slová naplnil.

Matičiari Mikroregiónu Teplička

 

2023-01-24T11:40:20+00:0024 januára 2023 |Trenčiansky kraj|
X