Štefan Osuský pred sto rokmi: Život národa je večný


//Štefan Osuský pred sto rokmi: Život národa je večný

4. júna 2020 uplynulo 100 rokov od podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Tá Československu zabezpečila nové hranice. Hranice nového svojbytného štátu a i pre Slovákov nádej na budovanie vlastnej identity, určenie jej konkrétneho priestoru. Slovami Štefana Osuského nášho diplomatického zástupcu vo Francúzsku v čase popísania Trianonu by sme povedali: „Toto je symbolická bodka za krivdami Slovákov v Uhorsku.“ Slováci na to dlho čakali a obete konečne priniesli dobrobyt i pôdu na progres našej vlasti.

Pri tejto vzácnej príležitosti MO MS Petržalka v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Spolkom Martina Rázusa zorganizovali vo štvrtok 4. júna 2020 spomienkové stretnutie pri Pamätníku mierových zmlúv na Tyršovom nábreží v Bratislave – Petržalke. Za spevu národnej hymny v podaní Martina Mikuša, člena Slovenskej národnej opery, sa kládli vence. Jozef Schwarz, tajomník MOMS v Petržalke sa prihovoril účastníkom a vyzdvihol tak dôležitosť tohto historického momentu pre Slovákov: „Pre československú štátnosť a pre slovenskú budúcnosť boli zásadné tri mierové zmluvy. Samotná Versailleská s porazeným Nemeckom, Saintgermainská s porazeným Rakúskom z roku 1919 a posledná (pre známe obštrukcie južných susedov) z „našich“ zmlúv bola uzavretá s Maďarskom v Trianone 4. júna 1920. Zmluva, ktorá prvý raz (citujem historika Hronského) „definovala Slovensko ako samostatný, historický, geografický a geopolitický celok v medzinárodnoprávnom dokumente prvoradého významu“. A práve súbor troch mierových zmlúv znamenajúci uznanie práva Slovákov na svoju štátnosť prostredníctvom Česko-slovenského štátu „L état tcheco–slovaquie“ symbolizuje pamätník pred ktorým stojíme.“ Stretnutie bolo obohatené aj recitáciou známeho slovenského herca Františka Kovára a tradičnou matičnou hymnou „Kto za pravdu horí…“

Vážme si jeden z najväčších míľnikov v národných dejinách aj keď momentálne nebojujeme, lebo môžeme rásť a stavať na pevných základoch odhodlania i činov našich predkov. Nech aj ďalšie známe slová Štefana Osuského sú vždy našou pravdou: „Život národa je večný!“

Mgr. Mária Tkáčová

riaditeľka Domu Matice slovenskej v Bratislave

 

Prečítajte si vyhlásenie P MS k storočnici Trianonu.

  1. Martin Mikuš
  2. Jozef Schwarz
  3. František Kovár,
  4. Peter Schvantner, Mária Tkáčová, Jozef Schwarz, Ľuboš Litvík
2020-06-12T17:18:21+00:008 júna 2020 |Bratislavský kraj|
X