Zomrel spisovateľ, novinár, kritik umenia a matičiar Viliam Jablonický


/, Bratislavský kraj/Zomrel spisovateľ, novinár, kritik umenia a matičiar Viliam Jablonický

V Bratislave zomrel 20. augusta 2019 slovenský spisovateľ, novinár, kritik umenia, pedagóg a člen Historického odboru MS Viliam Jablonický vo veku 71 rokov. Bol aktívnym členom Matice slovenskej, prispieval do Slovenských pohľadov, Slovenských národných novín, ako aj do Historického zborníka, ktorý vydáva Slovenský historický ústav MS. V. Jablonický sa narodil 13. mája 1948 v Jaslovských Bohuniciach. Ukončil štúdium dejín umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol členom a tajomníkom Slovenského centra PEN, členom Klubu spisovateľov literatúry faktu i Spolku slovenských spisovateľov. Pôsobil ako redaktor rubrík o kultúre a literatúre v denníku Hlas ľudu, Revue svetovej literatúry, Film a divadlo, Slovenský denník, Most a Verejná správa. Bol dlhodobým redaktorom časopisu Svedectvo. Zároveň prednášal dejiny kultúry a filmu v školách v Bratislave a Trnave. Bol členom mnohých porôt medzinárodných, európskych a domácich filmových a televíznych festivalov, zároveň literárnych porôt a rozmanitých domácich a medzinárodných konferencií zameraných najmä na kultúrno-historické témy. Ako autor a spoluautor napísal viac ako 40 kníh o dejinách kina a umenia. Podieľal sa aj na tvorbe dokumentárnych filmov Papierové hlavy, Ľudia z Hauerlandu a Prežili sme gulag. Pohreb Viliama Jablonického sa uskutoční v utorok 27. augusta o 11.45 h v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!

IÚ MS

Foto: enrs.eu

X