Zviditeľňovanie nadaných Gemerčanov pokračuje aj v tomto roku


//Zviditeľňovanie nadaných Gemerčanov pokračuje aj v tomto roku

Matica slovenská Rožňava usporiadala 21. februára 2024 besedu, ako pokračovanie projektu „Zviditeľňovanie nadaných Gemerčanov“.

Predstavili sme Emíliu Ivanovú,  rodenú Nemcovú z Gočova pochádzajúcu z Vlachova. Zaspievala nám krásnu ľudovú pieseň. Jej knihu Žila som s nimi priblížila Anka Amrózyová z Gočova a Mária Velďáková. Ako sama hovorí: „Chceš poznať sám seba? Zahľaď sa do vlastného srdca. Chceš poznať ľudí? Pozri sa na minulosť a príbehy ľudí, ktoré ti v tejto knihe ponúkam.“  Podrobne opísala detstvo vo Vlachove cez príbehy šantenia detí, ale aj historicky. Zdokumentovala práce na dedine ako pranie pri kotly, varenie mydla, bielenie plátna, zber malín, na košiari, aj 50 roky kolektivizácie a počiatky družstevníctva na hornom Gemeri. Napriek tomu, že nemala ľahký život, venovala sa v dospelosti deťom ako učiteľka v materskej škole v Gočove. Napriek zdravotnému stavu prijala pozvanie a so slzami v očiach sa jej vylúdil aj úsmev šťastia. Ďakujeme synovcovi s manželkou, že ju priviezli. Erich Černaj z Gemerskej Polomy, pochádzajúci z Vlachova sa nám predstavil ako tokár. Jeho nádherné úžitkové a dekoračné predmety sú z prírodného materiálu – dreva. Drevo je ako živý materiál, keď sa do neho započúvame vyrozpráva nám celý životný príbeh.  Sústružiť začal v roku 2010. Postupne získal skúsenosti. Používa drevo z jabloní, hrušiek, sliviek, z agátu, javoru a dubu. Každé má svoju charakteristickú štruktúru, farbu, vôňu. Vyrába misky, lampy, mlynčeky na soľ a korenie, lampy a rôzne umelecké predmety. Zúčastnil sa aj rôznych výstav v Bratislave, v Hodoníne, Prešove, v Košiciach a aj na súťaži o najlepší drevený bytový doplnok v 2019. Jeho nádherné práce sú výsledkom skĺbenia krásy dreva z prvkami prírody a zručnosti. Jozef Vrbiar z Gočova predstavil  knihu Futbal, bryndza a verný fanúšik. Je to vlastne kronika gočovského futbalu. Jozefove prvé futbalové kroky začali na ZŠ v Nižnej Slanej. Patril medzi generáciu, ktorá počas prázdnin hrávala futbal od rána do večera. Futbal si obľúbil a venoval mu veľa času. Popri hráčskej činnosti sa zapájal aj do funkcionárskeho života ako hospodár, člen výboru, pokladník, predseda TJ. Písal si kroniku, z ktorej čerpal aj pri písaní knihy. Jeho generácii bolo prízvukované: „To nehráš iba pre svoju zábavu, ty ako hráč Gočova reprezentuješ celú obec, celý kolektív, máš nejakú zodpovednosť, preto sa aj tak správaj a hraj.“ Verí, že sa ešte vráti zašlá sláva gočovského futbalu. Štefan Bendík hovoril o knihe Verne spolu. Je to pohľad do minulosti  Vlachovsko  – Gočovskeho evanjelického a.v. cirkevného zboru   pri príležitosti 430. výročia vzniku. Ide o výber najdôležitejších údajov a informácií z viacerých historických dokumentov, ktoré zapísali miestni farári od roku 1600. Na minulom sedení nám priblížil hlavne dejiny Vlachova a teraz sa zameral viac na Gočovo.  Tieto dve dediny majú veľa spoločných podujatí, dejiny. Besedu nám spestrila hudobno – spevácka skupina M a K z Vlachova a evanjelický spevokol  z Gočova pod vedením pani farárky Martiny Gdovinovej.

Bolo mi cťou predstaviť takýchto úžasných ľudí. Ďakujem aj Marike Kohulákovej za spomienkové darčeky, Tatiane Tomkovej za vypracovanie propagačného  materiálu, kaviarni Good Fellas a Bar v Rožňave za poskytnutie priestoru a obsluhu, za fotografie Michalovi Terraimu a Štefanovi Majerčákovi, ako aj všetkým,  ktorí prišli hostí podporiť. Zvlášť starostke OÚ Gemerská Poloma, ktorá osobne poďakovala občanovi obce Erichovi Černajovi za prezentáciu obce.

Mária Velďáková, predseda MO MS Rožňava

Fotogaléria Michal Terrai

2024-02-26T14:51:25+00:0026 februára 2024 |Košický kraj|
X