Cyrilo-metodská spomienka na národných buditeľov v Doľanoch – Ompitáli  


//Cyrilo-metodská spomienka na národných buditeľov v Doľanoch – Ompitáli  

Doľany, 5. 7. 2018

Obec Doľany a miestny Rímskokatolícky farský úrad pripravili na štátny sviatok 5. júla 2018 milé podujatie, na ktorom sme si pripomenuli okrem solúnskych bratov aj národných buditeľov Juraja Fándlyho a Juraja Palkoviča. Spomienka sa konala pri starobylom kostolíku sv. Leonarda, ktorý stojí na mieste prastarej pustovne vyhĺbenej v skale.  PhDr. Peter Mulík, PhD., matičný historik a tajomník prezídia MS, prítomným v prednáške vysvetlil podstatu cyrilo-metodského kultu, keď si pripomíname príchod a pôsobenie byzantskej  misie medzi našimi slovenskými predkami (roky 863-885)  s jej významnými aktivitami – slovanské preklady katechetických a evanjeliových textov, ale najmä zriadenie samostatnej cirkevnej provincie v Svätoplukovej ríši – ale aj cyrilo-metodskú tradíciu, na ktorej sa od 16 stor. buduje historické vedomie Slovákov, ako jedného z najstarších kultúrnych slovanských národov. Starosta obce Jozef Mruškovič v príhovore vyzdvihol význam dvoch významných národných buditeľov bernolákovského hnutia  Juraja Fándlyho a Juraja Palkoviča, ktorí sa považovali za Ompitálčanov.  Spomenul aj ďalších významných rodákov pátra Spoločnosti Božieho slova Štefana Zlocha, misionára v Číne a Japonsku, aktivistu pomoci pre Slovákov v zahraničí počas komunizmu a pátra Vincenta Lechoviča, misionára na indonézskom ostrove Timor.  Pobožnosť k sv. Cyrilovi a Metodovi a sv. Leonardovi vykonal dôstojný pán Mgr. Ján Buček, miestny farár. Spomienka sa ukončila položením venca k hrobu Jauraja Fándlyho, ktorému monumentálny náhrobok pred 70 rokmi postavil Spolok sv. Vojtecha. V centre obce má Fándly architektonicky originálne riešený pamätník, ktorý mu v roku 1926 postavila Matica slovenská.

Peter Mulík

Pobožnosť pri Kaplnke sv. Leonarda

Pred kaplnkou sv. Lenonarda

Pri hrobe Juraja Fándlyho

 

2018-11-27T15:34:31+00:0010 júla 2018 |Bratislavský kraj|
X