Matičiari z Martina v Beckove a Čičmanoch

thumbnail

Poslednú septembrovú sobotu uskutočnil MO MS v Martine poznávací výlet do Beckova a Čičmian. Prvou zastávkou bolo Beckovské múzeum, kde sme si vypočuli výklad o histórii Beckova a živote Jozefa Miloslava Hurbana. Naše putovanie smerovalo na hrad Beckov, kde sa práve v ten deň uskutočňovali lukostrelecké dni s ukážkami stredovekých turnajov v lukostrelectve. Súčasťou boli prehliadky stánkov kováčskeho, tkáčskeho, lukárskeho a krajčírskeho remesla. Konečným cieľom bola rázovitá obec Čičmany s maľovanými domčekmi a pôvodnou architektúrou.

Taťana Sivová

článok neprešiel jazykovou úpravou