Národné Matičné slávnosti 2018


//Národné Matičné slávnosti 2018

Prvé augustové dni od nepamäti patria oslavám  Matice slovenskej. Nebolo tomu inak ani tento rok, keď si Slovensko v rozpálenú sobotu 4. 8. pripomenulo už 155. výročie od prvého valného zhromaždenia MS a teda vznik najväčšej ustanovizne Slovákov.
Členovia miestnych odborov z Bošáce, Nového Mesta nad Váhom, Pobedimu, Kálnice, Trenčína a Dubnice nad Váhom spojili Národné matičné slávnosti s ďalšou významnou udalosťou – Uctenie si pamiatky rodoľuba Drahoslava Machalu, nášho krajana, rodáka zo Zemianskeho Podhradia, ktorý vo svojej spisovateľskej tvorbe otváral poznania z ďalekých i blízkych krajín, tiež poznania významných umelcov  v rozhovoroch a ktorý slovo „skutok“ vedel uchopiť tak, že zanechal pozitívne otlačky našej vlasti aj ďaleko za jej hranicami.
Ako inak než básňou sme si mohli pripomenúť autora viac než 20. knižných diel? Janka Poláková predniesla báseň Pieseň o vlasti od Jaroslava Rezníka a Mária Romaňáková báseň Slovensko moje, od autora Jána Frátrika. Vzácnym hosťom tohto stretnutia bola pani DáškaMachalová, manželka, ktorej slová pretkané spomienkami boli plné úcty a vďaky.
Potom sa slova ujal viceprimátor Nového Mesta nad Váhom, poslanec VÚC TN a okresný predseda SNS JUDr. Vladimír Fraňo. Vyzdvihol vlasteneckú činnosť, ktorú na vysokej odbornej úrovni predkladal Drahoslav Machala. V príhovore vzdával úctu jeho práci a vyzýval kráčať v šľapajách tak významného človeka, či už svojim konaním alebo šírením dobrého slova.
Plamienok sviece sa rozhorel a trikolórou zviazané kvety akoby symbolizovali kyticu skutkov, názorov, kníh, či myšlienok Drahoslava Machalu, ktorý dnes odpočíva na Národnom cintoríne v Martine a veršami Andreja Sládkoviča sa naposledy prihovára svojim Slovákom. Jeho podobizeň na reliéfe zhotovenom Akademickým sochárom Mariánom Polonským vystihuje ten zamyslený pohľad a túžbu odovzdávať svoje dielo.

Česť jeho pamiatke.

Národné matičné slávnosti sa konali v dvorane II. budovy MS. Na pódiu vystúpili matičné kolektívy z celého Slovenska. Sprievodným programom boli výstavy v I. a II. budove MS i stála expozícia v dome J. C. Hronského. Príjemný tieň poskytovali stromy na nádvorí, pod ktorými sa rozprestierala Matičná tržnica. Návštevníci tu mali možnosť spoznať činnosť vedeckých pracovísk a zakúpiť si vydavateľské a iné matičné produkty. Samozrejme k tomu všetkému sa nadviazali nové priateľstvá i ďalšie kontakty.
V poobedných hodinách sa začal galaprogram, ktorého nosnou časťou bolo odovzdávanie mimoriadnych cien MS pri príležitosti 25. výročia Slovenskej republiky. Medzi významnými osobnosťami bol ocenený in memoriam i náš rodák zo Zemianskeho Podhradia Drahoslav Machala, za ktorého prevzala z rúk predstaviteľov MS cenu jeho manželka Dáška.
Podvečer príjemnú náladu umocnilo vystúpenie folklórneho súboru Chemlon Humenné. Keď už sa slnce začalo skláňať za Martinské hole, odobrali sme sa domov v dobrej nálade a krásnym pocitom.
Naša vďaka patrí pani Žofke Hrančovej, ktorá zájazd zorganizovala, príjemnému pánovi Ženžlákovi, ktorý nás bezpečne dopravil do Martina i späť, pani Kukanovej, ktorá nám nabalila občerstvenie a vodu, pani Pavlíkovej za kyticu a všetkým našim členom a sympatizantom za výbornú atmosféru. Ďakujeme.

Miestny odbor Matice Slovenskej Nové Mesto nad Váhom.

článok neprešiel jazykovou úpravou

2018-08-15T13:46:49+00:0015 augusta 2018 |Trenčiansky kraj|
X