Zmluvy 2018


/Zmluvy 2018
 1. Dodatok č. 3 k poistnej zmluve
 2. Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre (Salón NaNa)
 3. Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre ( By Domi)
 4. Zmluva o bežnom účte pre neziskový sektor
 5. Zmluva č. 067/2018 – Zmluvná tlač – Slovenská pošta
 6. Zmluva o Elektronických službách (CID 20770073)
 7. Zmluva o nájme nebytových priestorov (UNO- DMS Galanta)
 8. Dodatok k zmluve č. 1 – nájme nebytových priestorov (OVSZPB- DMS Galanta)
 9. Zmluva o nájme nebytových priestorov (Instruct – DMS Galanta)
 10. Dodatok č. 4 poistnej zmluve – poistenie majetku 23-41462
 11. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116(1990 Zb.) (DMS DS)
 12. Zmluva o účtovníctve (DMS v Snine)
 13. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť s Virtuálnou ústredňou
 14. Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (DMS Rožňava)
 15. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A4224539
 16. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy B0107760
 17. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 18. Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705014-3-2018-NZKN
 19. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle ust….(DMS Komárno)
 20. Licenčná zmluva (Matičné štúdio)
 21. Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov  (DMS Nitra)
 22. Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa..(DMS Nitra)
 23. Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. NZ-DD-2013/2012 zo dňa 10.7. 2013 (DMS B.Bystrica)
 24. Dodatok č. 5 – k poistnej zmluve 23-41462-5
 25. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9299 (OP Zvolen)
 26. Zmluva o podnájme nebytových priestorov (Košice)
 27. Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 55/NZ/NP/2015
 28. ZMLUVA O DIELO č. 1/2018  uzavretá podľa § 536a nasl. Obchodného zákonníka
 29. Zmluva o úvere (MO MS Prievidza)
 30. Licenčná zmluva
 31. Zmluva o krátkodobom nájme medzi SNK a MS
 32. Zmluva o dielo č. 2/2018
 33. Nájomná zmluva na pozemok č. 1/2018
 34. Zmluva o dielo č. 3/2018 uzavretá podľa § 536 a nasl. OZ
 35. Zmluva o vytvorení diela č. 1/2018
 36. Zmluva o vytvorení diela č. 2/2018
 37. Zmluva o vzájomnej spolupráci (DMS Nitra)
 38. Zmluva o prenájme nebytových priestorov (DMS Nitra)
 39. Zmluva o nájme nebytových priestorov (DMS D.Streda)
 40. Zmluva o vytvorení diela (MO – Záhorská Ves)
 41. Zmluva o vytvorení diela (Ľ. Straka)
 42. Zmluva o vytvorení diela (OZ Burinka)
 43. Zmluva o vytvorení diela (FOLKDUOPLUS)
 44. Zmluva o vytvorení diela (OZ FOLK Ekonóm)
 45. Zmluva o vytvorení diela (OZ Karpaty)
 46. Zmluva o vytvorení diela (OZ Dudváh)
 47. Zmluva o vytvorení diela (OZ Gerulata)
 48. Zmluva o vytvorení diela (OZ folklórna súbor Krpčiarik)
 49. Zmluva o vytvorení diela (M. Kapasný)
 50. Zmluva o poskytovaní servisných služieb 
 51. Zmluva o dielo uzatvorená podľa OZ
 52. Dodatok zo dňa 31.08.2018 k zmluve o vzájomnej spolupráci (DMS Nitra)
 53. Zmluva o prenájme nebytových priestorov v DMS Nitra (Satyros)
 54. Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
 55. Zmluva o nájme nebytových priestorov (DMS D.Streda Šamorín)
 56. Zmluva o dielo č. 4/2018
 57. Zmluva o dielo č. 5/2018
 58. Zmluva o združenej dodávke elektriny
 59. Zmluva o združenej dodávke plynu
 60. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Mrva)
 61. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Oslík)
 62. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Šimonovič)
 63. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Rolková)
 64. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Mulík)
 65. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Mrvová)
 66. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Petrakovičová)
 67. Darovacia zmluva č. 1/2018
 68. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená… (DMS Šamorín)
 69. Zmluva o dielo (DMS Nitra)
 70. Zmluva o poskytovaní služieb na stravné lístky na rok 2019 – DOXX
 71. Licenčná zmluva (historický dokument Samuel Zoch)
 72. Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov  č. 816/09
 73. Zmluva o nájme nebytových priestorov … (DMS D.S.)
 74. Dodatok č. 12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 11237/LMT/2009
 75. Zmluva o prenájme nebytových priestorov v DMS Nitra
 76. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle.. (DMS Komárno)
 77. Mandátna zmluva (Semanco)
 78. Mandátna zmluva (Firma Gavorova)
 79. Mandátna zmluva (mrs)
 80. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2018
 81. Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre (By domi)
 82. Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre (Salón Nana)

MK SR

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018   Príloha č.1 – Rozpočet 2018  Dodatok č. 1 2018

 

2019-06-28T08:51:37+00:008 februára 2018 |
X