Holuby nás spája


//Holuby nás spája

V takomto duchu sa niesli spomienkové slávnosti venované 100. výročiu úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836 – 1923), ktoré zorganizovali obce Zemianske Podhradie a Lubina v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom z Trenčína, Maticou slovenskou a predstaviteľmi cirkevného zboru ECAV z oboch obcí. Víkendové spomienkové slávnosti navštívili predstavitelia z celého Trenčianskeho kraja i z ďalších častí Slovenska. Zúčastnili sa ho taktiež rodinní príslušníci J. Ľ. Holubyho, ktorí ocenili, že sa na toto významné výročie nezabudlo.

Oslavy začali  24. júna 2023 pri rodnom dome J.Ľ.Holubyho v Lubine. Pokračovalo sa prehliadkou miestneho múzea v sprievode regionálnej historičky Oľgy Hrabovskej a položením kvetov na hrob Holubyho otca. Následne sa prešlo na Javorinu k Holubyho chate, kde položili veniec k pamätnej tabuli. Tu sa zároveň uskutočnila vernisáž detských výtvarných prác z regionálnej súťaže Obrázky môjho kraja. Sobotu ukončili botanickou exkurziou na Veľkej Javorine so zaujímavou prednáškou docenta Pavla Eliáša zo Slovenskej botanickej spoločnosti SAV Bratislava.

V nedeľu 25.júna sa pokračovalo v Zemianskom Podhradí, kde Holuby prežil plodných 48 rokov. Osobnosť J. Ľ. Holubyho si pripomenuli slávnostnými službami božími v evanjelickom kostole, položením vencov pri Pamätnom dome J.Ľ.Holubyho a Ľ.V.Riznera, jeho prehliadkou za sprievodného slova doktora Daniela Bradáča z Bošáce. Dopoludnie bolo zavŕšené hudobným programom detí z MŠ zo Z.Podhradia a žiakov Spojenej školy z Bošáce. Druhú časť nedeľného podujatia otvorila FSk Javorinka z Lubiny pod vedením Miloša Chudíka, nasledovala odborná prednáška  Kristíny Dankovej, pracovníčky Podjavorinského múzea N.Mesto n/Váhom predstavením brožúrky 100.výročie Jozefa Ľudovíta Holubyho, za  finančnej podpory Matrice slovenskej. V súvislosti s Holubym sa veľmi často skloňuje najmä slovo botanika, ako sa k tejto činnosti dostal, prečo je jeho meno známe vo svete a ktorá rastlina podľa neho dostala meno? Na tieto otázky nám dal odpoveď Pavol Mereďa zo Slovenskej botanickej spoločnosti. O tom, že Holubyho odkaz môže zaujať aj v 21. storočí, nám porozprával spisovateľ Jozef Tinka, pre ktorého sa práve táto osobnosť stala inšpiráciou na napísanie knihy Rozprávky z uzlíka. Je o Holubym známe, že bol znamenitým učencom a že bol mimoriadne literárne činný. Po Stopách Jozefa Ľudovíta Holubyho v zbierkovom fonde Malokarpatského múzea v Pezinku nás previedla historička múzea Lucia Burdová.

Prednáškové bloky nám svojimi piesňami z Bošáckej doliny spestrila Folklórna spevácka skupina Bosák z Bošáce pod vedením Slavomíra Ježka, ktorá  toto nádherné podujatie ukončila bohatým hudobným programom. Význam tejto osobnosti pre náš región je stručne zachytený aj v brožúrke historičky K. Dankovej, …Jozef Ľudovít Holuby bol významnou osobnosťou 19. a začiatku 20. storočia a taktiež jedným z posledných polyhistorov žijúcich na území Slovenska. Bol nielen národne uvedomelým človekom a kňazom, ale aj prírodovedcom, historikom, archeológom, spisovateľom a národopiscom, ktorý priekopnícky ovplyvnil rozvoj niekoľkých vedných disciplín. Miloval ľud, jeho zvyky a takmer celý svoj život prežil na dedine. Napriek tomu sa o ňom vie veľmi málo. Zozbieral cenný národopisný  materiál z Bošáckej doliny a položil základy pre etnografický výskum. Zaznačoval si všetko presne podľa ľudového podania, takže mu môžeme ďakovať za spoľahlivé pramene pre poznanie ľudových tradícií. Sú známe aj jeho kresby ľudových odevov a výrobkov, ktoré majú dokumentačnú hodnotu….

Ďakujeme starostom Miroslavovi Zámečníkovi zo Z.Podhradia, Martinovi Beňatinskému z Lubiny a  všetkým ostatným organizátorom a partnerom, ktorí pridali ruku k dielu, Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Matici slovenskej za finančnú podporu.

Môžeme povedať, že Holuby nás spojil.

Text: Kristína Jurzová, TNOS, Žofia Hrančová, Krajská rada MS TSK

Foto: Lukáš Kubičina,TNOS

 

 

 

 

2023-07-26T08:48:46+00:0026 júla 2023 |Trenčiansky kraj|
X