Kríže a Božie muky okolo Valče


//Kríže a Božie muky okolo Valče

Kresťania si Kríž zobrali za svoj symbol, hoci bol známy už v dávnych dobách predkresťanských, napr. v mexickej kultúre. Je celosvetovým symbolom, hlavne v Európe, je prostriedkom ľudovej architektúry, ako aj Božie muky, ktorými ľudstvo vyjadrovalo rôzne pocity, hlavne utrpenie, ale aj pokoj, nádej, pokoru, vďaku,  zmierenie, a podobne. Umiestňovali ich na výpadové cesty z dedín, na krížne cesty a miesta dôstojné pozastavenia, rozjímania. Pomodlili sa na ceste do polí, ale sa pri nich lúčili aj olejkári na cesty do sveta. Tiež boli miestom odpočinku a modlitby pútnikov na cestách. Po stáročia ich obnovujú, opravujú. Členovia vlastivedného odboru Matice slovenskej Ján Lučan a Jaromír Meriač prišli s myšlienkou ich zmapovať a sprístupniť verejnosti aj budúcim generáciám. Prvé zverejnenie je v knihe Valčianske poviedky, príbehy a osobnosti autora J. Meriača. Nafotografované boli v dlhšom časovom úseku. Autor knihy, fotograf, ich navštívil všetky na bicykli, aj na bežkách. Kríž na prameňoch pod Krížnou na Kráľovej studni, hoci nie je v intraviláne obce, ale je dielom valčianskeho kováča Jána Sekerku z 19. storočia, preto má Valča k nemu vzťah. Je najvyššie položený. Aj Kríž na hlavnom hrebeni Lúčanskej Malej Fatry v sedle medzi Úplazom a Hnilickou Kýčerou je na hranici nášho chotára. Hrebeň oddeľuje Rajeckú kotlinu od Turčianskej. Tak sa dostalo na panel 18 objektov, niektoré pozabudnuté, niektoré historicky zaujímavé. Kríž pod Krčmou v Slovianskej doline bol na trase Via magna v tých miestach – Krčme sa menili záprahy (prameň Igor Krištek – etnograf). Otvorenie výstavy prebehlo v komornej atmosfére v kruhu členov MO Matice slovenskej, miestneho kňaza Štefana Barillu, Kamila Cejpeka propagátora cirkevnej histórie a ďalších hostí. Námet sa stal predmetom bohatej diskusie a spomienok prítomnej seniorskej generácie. Myšlienka zachovať materiály v obrazovej publikácii dostáva reálnu podobu.

Jaromír Meriač

 

2023-11-29T11:52:09+00:0029 novembra 2023 |Žilinský kraj|
X