Matica slovenská prijala opatrenia pre nový koronavírus


//Matica slovenská prijala opatrenia pre nový koronavírus

V súvislosti s novým koronavírusom prijala Matica slovenská viaceré opatrenia vzhľadom na to, že v jej priestoroch prebiehajú exkurzie pre školy, prednášky, výstavy a rôzne iné podujatia pre verejnosť. Vo svojich budovách zrušila všetky verejné podujatia. Až do odvolania sú pre verejnosť zatvorené všetky matičné budovy, pričom uzavretie sa týka verejných podujatí regionálnej kultúry, nie aktivít nájomníkov v dotknutých budovách. Ustanovizeň sa riadi pokynmi štátnych orgánov.

Opatrenia sa rovnako dotkli aj všetkých domácich a zahraničných služobných ciest zamestnancov MS, ktoré sa neuskutočnia. Občania majú s pracovníkmi MS uprednostniť telefonickú, elektronickú alebo písomnú formu komunikácie. Zamestnancom, ktorí spozorovali príznaky ochorenia u seba alebo u svojich rodinných príslušníkov, sa odporúča zostať doma. V budovách inštitúcie sa kladie dôraz na prevenciu a k dispozícii sú dezinfekčné mydlá, návody na správne umývanie rúk a ďalšie pokyny.

Matičným miestnym odborom, záujmovým a vedeckým odborom, ako aj krajským a okresným radám v mestách a obciach Slovenska, v ktorých sú činní dobrovoľní členovia, odporúča ústredie MS zrušiť aktuálne plánované podujatia, zasadnutia a iné spoločné aktivity, a to v záujme ochrany zdravia verejnosti, špeciálne najohrozenejších skupín obyvateľstva.

IÚ MS

Zverejnené 9. marca 2020.

2020-03-20T16:25:47+00:0011 marca 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X