Povedomie o slovenskej ľudovej architektúre zvýši v Bratislave nová kniha


//Povedomie o slovenskej ľudovej architektúre zvýši v Bratislave nová kniha

V utorok 10. mája 2022 o 17.00 h vás pozývame na slávnostnú prezentáciu knihy profesorky Janky Krivošovej Slovenská ľudová architektúra v Univerzitnej knižnici v Bratislave, na ktorej autorka vystúpi osobne. O téme a tvorbe monografie budú bližšie hovoriť aj recenzent knihy a ďalší významný architekt a urbanista Ing. arch. Ivan Gojdič, ako i grafik knihy Peter Ďurík. Podujatie osvieži hudbou klaviristka Tatiana Lenková-Hurová.

Organizátormi podujatia sú Vydavateľstvo Matice slovenskej, Univerzitná knižnica v Bratislave a Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO. Partnermi projektu sú Ministerstvo kultúry SR, Matica slovenská, NEOGRAFIA a vydavatel.sk. Realizáciu projektu knihy finančne podporil Fond na podporu umenia.

Autorka knihy prof. Janka Krivošová je dlhoročná vysokoškolská pedagogička a uznávaná výtvarníčka s mnohými domácimi i medzinárodnými oceneniami. Ponúka výpravnú publikáciu, nasýtenú odborným textom, obrazovou dokumentáciou a škicami, ktoré dokumentujú neustále zanikajúci fond obytných a technických ľudových stavieb s korešpondujúcimi historickými súvislosťami. Autorka obohacuje poznanie v oblasti tradičného ľudového staviteľstva, prispieva k potrebe legislatívnej ochrany ľudovej architektúry ako súčasti pamiatkovo chráneného fondu s vierou o prehĺbenie vzťahu čitateľov ku krajine.

Účasť médií je vítaná. Tlačovú správu o monografii nájdete v tomto odkaze. https://matica.sk/vynimocna-kniha-slovenska-ludova-architektura-ozivuje-krasu-narodneho-kulturneho-dedicstva/

Univerzitná knižnica v Bratislave (seminárna sála), Klariská 5, Bratislava, 10. máj 2022 o 17.00 h

IÚ MS

 

Knihu si môžete objednať na https://www.vydavatel.sk/kniha/slovenska-ludova-architektura

2022-05-11T10:29:34+00:006 mája 2022 |Bratislavský kraj|
X