Predsedníčka Miestneho odboru MS je medzi osobnosťami v encyklopédii Britishpedia


/, Trenčiansky kraj/Predsedníčka Miestneho odboru MS je medzi osobnosťami v encyklopédii Britishpedia

Britishpedia – Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky

Encyklopédia zverejňuje životopisy výrazných ľudí z celého spektra profesií, vedcov, pedagógov, riadiacich a výkonných pracovníkov v štátnej aj súkromnej sfére, právnikov, architektov, lekárov, umelcov, športovcov, predstaviteľov cirkví a pod., kniha je aj základom pre publicistickú a vedeckú prácu. Záujem o osobnosti z verejného a obchodného života pretrváva už po stáročia a v súčasnej dobe sa neustále ešte viac zvyšuje pod vplyvom vzniknutých sociálnych sietí. Údaje o osobnostiach zaradených do encyklopédie sú získavané predovšetkým na základe osobných stretnutí s ich redaktormi, čím sa dosahuje vysoká aktuálnosť a hodnovernosť informácií.

Uchovávať životopisy výnimočných osobností pre ďalšie generácie je hlboko zakorenenou tradíciou v dejinách ľudstva a obrazom každého kultúrneho národa. Predchodcov dnešných životopisných encyklopédií možno nájsť už v staroveku. Životopis filozofa a spisovateľa Plutarcha je ešte aj dnes najbohatším zdrojom informácií pre životné príbehy mnohých ľudí modernej doby. V období renesancie uverejnil Filippo Villani „vite“ podľa vzoru gréckych súborných životopisov. Opisuje tu Florenciu ako veľkú rodinu, ktorej najtalentovanejším deťom stavia pomníky. V roku 1849 sa prvá životopisná encyklopédia venovala britskej kráľovskej rodine, vysokej šľachte, politikom, sudcom a dôstojníkom. V roku 1897 sa objavilo prvé moderné vydanie encyklopédie bratrancov Blackovcov v Anglicku. V tej dobe sa už vydávali životopisy osobností rôznych povolaní. Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky sa teraz obzerá na viac ako 170 rokov trvajúcu tradíciu a predurčila si úlohu urobiť z encyklopédie to, čo sa od nej v 21. storočí očakáva – renomovaný lexikón úspešných ľudí a modernú online sieť, ktorá zodpovedá duchu dnešnej doby. Encyklopédiu si môžete vyhľadať a prečítať napr. v Parlamentnej knižnici NR SR, v Štátnej vedeckej knižnici Košice, v Ústrednej knižnici SAV.

Ing. Jana Rybárová – zhrnutie jej osobnosti a aktivít

V priebehu svojho života pôsobila Ing. Jana Rybárová v rôznych inštitúciách a organizáciách, napr. Spolok svätého Vojtecha – Kontrolná a rozhodcovská komisia, Matica slovenská – predsedníčka MO, Mesto Dubnica nad Váhom – poslankyňa. Ďalšie aktivity sú vo farskom spoločenstve, ako aranžérka kvetín v kostole a lektorka čítania Božieho slova alebo v oblasti kultúry ako členka ochotníckeho divadla. Dostala aj viacero ocenení za svoju aktivitu v rámci Mesta Dubnica nad Váhom a Matice slovenskej. Má trpezlivosť, úspech aj neúspech ju ženie stále dopredu, lepšie pracovať a pomáhať tomu kto potrebuje. Jej záľuby sú všestranné: napr. kultúrno-spoločenské dianie, príroda, bicyklovanie. Ani život na dôchodku u Ing. Jany Rybárovej nezastal, pretože je to človek, ktorý sa musí neustále hýbať, pomáhať ľudom a tvoriť. Človek zažije za svoj život veľa pekných ale i smutných okamihov. Ako hovorí Ing. Jana Rybárová „presný recept na úspech neexistuje, každý si musí vybudovať svoj život podľa svojich predstáv, hlavne musí milovať sám seba, ľudí okolo seba, byť poctivý, treba sa vedieť obetovať, menej hovoriť, viac konať a byť vytrvalý.“

Text: PaedDr. Peter Špaček

Foto: PaedDr. Peter Špaček

2020-06-12T14:46:04+00:009 júna 2020 |Správy z krajov, Trenčiansky kraj|
X