Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti 2023 v Nitre


/, Nitriansky kraj/Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti 2023 v Nitre

Tohtoročnými slávnosťami Nitra, milá Nitra 2023 sme si pripomenuli 1160. výročie príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Trojdňové slávnosti konajúce sa od 3. júla začali putovaním po Cyrilo-metodskej ceste od Dražovského kostolíka k Zoborskému kláštoru cez Martinský vrch, kde účastníci putovania mohli navštíviť Archeopark a zastaviť sa v OC Promenada s animačnými programami. Následným putovaním prešli až na Pribinovo námestie, kde sa stretli s grafológom z Krajského osvetového strediska v Nitre a vyskúšali si napísať súčasné i historické písmové systémy. Na Pribinovom námestí v Nitre mal svoj informačný stánok aj Dom Matice slovenskej v Nitre s kreatívnou dielňou venovanou 1160. výročiu príchodu solúnskych bratov, ale najmä novou interaktívnou výstavou Poznáš tieto tváre? zameranou na 160. výročie vzniku Matice slovenskej.

Novou výstavou Dom MS v Nitre priniesol prehľad jednotlivých predsedov našej najstaršej kultúrnej národnej ustanovizne. Výstavné panely prezentovali životné, národné, cirkevné a štátne etapy známych i menej známych predsedov Matice slovenskej. Touto výstavou Dom MS v Nitre priblížil prácu silnej generácie národných osobností matičného hnutia a prispel tak do programu slávností vzdelávaním detí, mládeže a dospelých. V rámci výstavy sa mohli záujemcovia zúčastniť aj súťaže, odpovedať na 3 otázky a získať hodnotnú knihu z vydavateľstva Matice slovenskej. Cieľom výstavy Domu MS v Nitre bolo zviditeľnenie odkazu práce Matice slovenskej v rámci širokej verejnosti.

V rámci prvého dňa slávností sa v Divadle A. Bagara uskutočnila aj tematická filatelistická výstava Nitrafila 2023 Klubu filatelistov 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre a jej predsedu Milana Šajgalíka s názvom KONŠTANTÍN – CYRIL, METOD A EURÓPA. Dosiaľ nevyskytujúce sa sústredenie kolekcií známok zobrazujúcich svätcov CYRILA a METODA vydaných 14 krajinami v osobitnej sekcii výstavy, môžeme smelo nazvať svetovou premiérou. Sme radi, že výstavu podporila aj Matica slovenská, záštitu nad podujatím prevzal predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti 2023 pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej vyvrcholili 5. júla cyrilo-metodskou národnou púťou na Svätoplukovom námestí za účasti tisícok veriacich. Národná púť sa konala aj za účasti Matice slovenskej a matičiarov zo Sľažian, ktorí spoločne s čestnou strážou vítali zástupy biskupov zo Slovenska i zahraničia tradičným krojovým špalierom a obetnými darmi. Spoločné svätenie Cyrila a Metoda 5. júla tento rok oslávili slávnostnou svätou omšou aj v obci Šurianky. Vďaka Miestnemu odboru MS Šurianky sa tak pripojili ku kalendáru podujatí s cyrilo-metodskou tematikou s dôrazom na 1160. výročie príchodu solúnskych bratov na naše územie. V rámci svätej omše svojim obyvateľom a návštevníkom predstavili aj rozšírenú výstavu zapožičanú z Domu MS v Nitre Svätí sedmopočetníci. Výstava bola realizovaná vďaka finančnej podpore Matice slovenskej a v rámci partnerstva Domu Matice slovenskej v Nitre na Európskej kultúrnej ceste sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Slávnosti v Nitre sa ani v tomto roku neobmedzili len na cirkevné slávenie, ale v kontexte sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si okrem Slovenska i v zahraničí pripomenuli slovanskú spolupatričnosť a pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dom Matice slovenskej v Nitre ako spoluorganizátor slávnosti vyslovil v mene riaditeľky Veroniky Bilicovej poďakovanie za tohtoročnú účasť a finančnú podporu Matici slovenskej, Mestu Nitra, Nitrianskej organizácii cestovného ruchu a Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

Paulína Civáňová

Dom Matice slovenskej v Nitre

2023-07-17T09:28:21+00:0017 júla 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Nitriansky kraj|
X