Putovanie do významných miest v dejinách Slovenskej republiky


//Putovanie do významných miest v dejinách Slovenskej republiky

Naše organizácie

Členovia spoločenských organizácií obce Trenčianska  Teplá – miestny odbor Matice slovenskej a regionálnej organizácie vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika opätovne i v tomto roku pokračujú v spoznávaní histórie miest a osobností slovenského národa.

Posledné roky Matica slovenská pracuje nielen v znamení odkazu Štúrovcov, no tento rok je obzvlášť významný a to jednak oslava 30. výročia vzniku Slovenskej republiky, 160 rokov od založenia Matice slovenskej, 1160 rokov od príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. K oslave týchto výročí sa i my pripájame a naše putovanie vedie do významných miest v dejinách Slovenskej republiky.

Jedným z takýchto miest je aj Žiar nad Hronom, ktorého dominantnou historickou pamiatkou je renesančno-barokový kaštieľ. Tento dal z pôvodného objektu pevnosti v roku 1631 prestavať arcibiskup Peter Pazmáň a slúžil ako letné sídlo ostrihomských arcibiskupov, neskôr banskobystrických biskupov. V rokoch 1850 – 1869 tu pôsobil biskup Štefan Moyses, ktorý po založení Matice slovenskej sa stal jej prvým predsedom a jednou z najpopulárnejších osobností slovenského národného života. Usmerňoval činnosť Matice slovenskej v záujme všestranného rozvoja národnej kultúry, vedy a vzdelávania. Jeho zásluhou rímska stolica súhlasila so svätením sviatku Cyrila a Metoda 5. júla. Počas jeho pôsobenia prešiel kaštieľ veľkou rekonštrukciou, bol nadstavený a upravený do dnešnej podoby. Vlastníci objektu sa v minulosti striedali a od roku 2018 je kaštieľ vo vlastníctve mesta.

Hoci zvonku je objekt ešte pomerne schátraný, vo vnútri sa robia mnohé úpravy a možno tu vzhliadnuť zaujímavé exempláre, muzejné predmety a zariadenie, či už je to galéria insitného maliara a žiarskeho rodáka lekára Júliusa Považana, biskupská sála, pracovňa banskobystrického biskupa Štefana Moysesa spolu so súkromnou biskupskou kaplnkou. Cieľom našej návštevy bolo pozrieť si pamätnú izbu Štefana Moysesa a miesto jeho posledného odpočinku, ako i vzdať mu úctu a položiť kytičku na znak vďaky za jeho činnosť pre slovenský národ. Sprievodné slovo a úprava vnútorných priestorov kaštieľa v nás zanechali hlboký dojem.

Ďalším našim zastavením bolo slobodné kráľovské banské mesto Kremnica, ktoré už v stredoveku bolo centrom pozornosti mnohých panovníkov a mocných vtedajšieho sveta. Príčinou ich záujmu boli bohaté zlaté bane, nakoľko zlato a striebro sa tu ťažilo už od 10. storočia. V roku 1328 udelil uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou osade Cremnychbana privilégiá slobodného kráľovského banského a minciarskeho mesta, zároveň tu založil i mincovňu, ktorá počas stáročí svojej existencie vyprodukovala obrovské množstvo zlatých a strieborných mincí. Kremnické dukáty tzv. florény patrili k najhodnotnejším a najvyhľadávanejším minciam v Európe. Mincovňa razí mince dodnes a to jednak mince obehové, no i pamätné a zberateľské z drahých kovov. Navštívili sme aj múzeum mincí a medailí, ktoré patrí k najstarším múzeám na Slovensku a predstavuje históriu a vývoj platobných prostriedkov na Slovensku od najstarších čias až po súčasné mince a bankovky, ako aj komplexné dejiny medailérskeho umenia. Súčasťou expozície je aj predstavenie histórie samotného mesta Kremnica, slávneho kremnického baníctva, hutníctva a unikátnej mincovne. Kremnica je skutočne atraktívne mesto a to pre všetky generácie.

Slovensko má mnohé zaujímavé miesta a významné osobnosti. S hrdosťou v srdci navštevujeme tieto miesta a pripomíname si tak nielen slávnu minulosť, no zároveň dúfame, že i nasledujúcim generáciám budú tieto miesta a osobnosti blízke srdcu.

RNDr. Zuzana Sklenárová, predseda  MO MS

 

 

2023-08-29T14:44:22+00:0029 augusta 2023 |Trenčiansky kraj|
X