Spomienka na významného trstenského rodáka


//Spomienka na významného trstenského rodáka

Pri príležitosti 120. výročia úmrtia národného buditeľa Martina Hattalu sa Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej rozhodol v piatok, 27.10.2023, priblížiť život a dielo reformátora štúrovskej slovenčiny, ktorý bol zároveň aj tvorcom učebníc gramatiky slovenského jazyka. Oslovili sme Mareka Ďurču, ktorý mapuje dejiny mesta Trstená, hlavne dôležitých dejateľov, medzi ktorých patrili: Anton Bernolák, Štefan Furdek a Martin Hattala.
Moderátor zaujal svojou prednáškou dve skupiny poslucháčov. V skoro plnej kinosále MsKs v Trstenej oslovil v prvej prednáške žiakov základných škôl, matičiarov a obyvateľov mesta Trstená. Na druhej prednáške oslovil študentov a profesorov Gymnázia Martina Hattalu.
Poslucháči sa dozvedeli z akých skromných pomerov vyšiel Martin Hattala, kde pôsobil, študoval a čo všetko vo svojom živote dosiahol. Medzi iným bol profesorom Karlovej univerzity v Prahe, ovládal viac jazykov a patril medzi tvorcov dnešnej podoby nášho slovenského jazyka. Prednáška bola pútavá, zaujímavá, doplnená prezentáciami zo života koodifikátora slovenského jazyka. Prítomní si okrem iného, mohli pozrieť dobové fotografie, videli drevený domček nášho dejateľa a dozvedeli sa, že Martin Hattala a Anton Bernolák bývali na jednej ulici v Trstenej. Forma prednášky upútala všetkých prítomných v kinosále.
Ďakujeme Marekovi Ďurčovi za kvalitnú, obsahovo bohatú a zaujímavú prednášku, ktorá účastníkom priniesla nové poznatky.

Terézia Loffajová, MO MS Trstená

Fotodokumentácia: Kamil Bednár

 

 

2023-11-14T14:41:43+00:0014 novembra 2023 |Žilinský kraj|
X