Tradícia stále živá

Každoročne sa žiaci z celého Slovenska schádzajú do Šale, aby ukázali svoj talent v prednese slovenských povestí. Je to podujatie, ktoré už 28 rokov láka žiakov, učiteľov a všetkých záujemcov o krásne slovo do Šale a za tie roky nestratilo nič zo svojej vlastnej “ povesti“. Lebo aj toto podujatie má svoju históriu, má svoj zrod, dej aj presah do dnešných dní.

Keď sa pred 28 rokmi, nadšenci na čele so známym matičiarom a národovcom, MUDr. Svetozárom Hikkelom dohodli na myšlienke usporiadať recitačné preteky v prednese slovenských povesti v Šali, iste ani netušili, že zakladajú pamätný kameň dôstojnej a trvalej tradície. Myšlienka sa stala skutkom a ten skutok sa každoročne potvrdzuje novými a novými talentami z celého Slovenska. Malí i väčší žiaci prinášajú do Šale radosť a zážitok, ktorý my všetci pociťujeme pri ich recitačných výkonoch. Deti hodnotí porota, ktorá má každý rok ťažšiu a ťažšiu úlohu – vybrať najlepších. Je to naozaj tvrdý oriešok, lebo medzi talentovanými žiakmi sú minimálne rozdiely. Preto po vyhlásení výsledkov, členovia poroty svojim príhovorom povzbudzujú žiakov, aby naďalej pokračovali v svojom záujme o hovorené slovo, lebo víťazmi sú vlastne všetci, ktorí sa v Šali prezentujú svojim umením. Krásne prednesy detí sú ako anjelské hlasy, povedal vo svojom príhovore pán prezident Ivan Gašparovič, ktorý sa každoročne zúčastňuje na Šalianskom Maťkovi.  Túto významnú udalosť pre deti a pre mesto Šaľa vyzdvihol vo svojom príhovore aj predseda MS JUDr. Marián Gešper, ktorý rovnako rád, prichádza do Šale na Šalianskeho Maťka . Áno, je to krásne podujatie, za ktoré ďakujem neúnavnému propagátorovi matičných myšlienok, zakladateľovi tejto súťaže, MUDr. Svetozárovi Hikkelovi.

„Tradície sú putom pre života schopných“, vyznával spisovateľ Drahoslav Machala. MUDr. Svetozár Hikkel a Šaliansky Maťko sú dôkazom tohto tvrdenia. Podujatie Šaliansky Maťko sa stalo tradíciou a MUDr. Svetozár Hikkel a všetci, ktorí toto podujatie pravidelne navštevujú, potvrdzujú životaschopnosť myšlienky a puto tradície tohto úcty hodného podujatia.

Šaľa, 21.04.2023

Dáša Machalová

 

 

 

X