Tradičný XXI. slovenský Betlehem v Užhorode


///Tradičný XXI. slovenský Betlehem v Užhorode

Dňa 15. decembra 2018 v priestoroch nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla BAVKA v Užhorode sa uskutočnil XXI. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM 2018. Jeho organizátorom, ako i predošlé roky, bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine. Na prehliadke sa zúčastnilo 10 súborov z rôznych slovenských lokalít Zakarpatska: Seredné, Antalovce, Storožnica Užhorodského okresu, Koľčino (Fridešovo) Mukačevského okresu, Turie Remety, okr. Perečín, mesta Užhorod a Veľký Berezný. Nechýbali ani hostia zo Slovenska – Súbor Harčare z Pozdišoviec. Celkovo v súťažnej prehliadke účinkovalo 120 účastníkov!
Na slávnosti sa zúčastnili vzácni hostia: podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, zástupkyňa vedúceho Odboru národnosti a náboženstiev Oblastnej štátnej administratívy Svitlana Jevič, predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, riaditeľka Domu Matice slovenskej Michalovce PhDr. Karina Obšatníková.
Na úvod tradične zaznela pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi v podaní súboru Slovenka Detskej umeleckej školy v Serednom (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine). Všetkých prítomných potom v mene Odboru národnosti a náboženstiev Oblastnej štátnej administratívy privítala Svitlana Jevič, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej v Ukrajine Jozef Hajniš.
Súťažilo sa v troch kategóriách: betlehemské hry, koledy a vinše, scénky. Výkony hodnotila 5-členná porota na čele so skúseným pracovníkom kultúry Leontiom Lenartom.
Ocenení dostali pamätné listy a darčeky od Matice slovenskej v Ukrajine, Oblastnej štátnej administratívy a Matice slovenskej.
Na záver Jozef Hajniš sa úprimne poďakoval všetkým účastníkom, spoluorganizátorom a divákom, zaželal prijemné prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja a mieru. Poďakoval sa za pomoc a podporu Oblastnej štátnej admninistratíve a Matice slovenskej.
Podujatie malo dojímavý záver, keď všetci prítomní spoločne zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň Tichá noc. Všetkých účastníkov potom čakalo občerstvenie.
Oblastná súťažná prehliadka slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov poskytla zúčastneným nádherný zážitok, plný lásky, vyvolávajúci v duši pokoj a v srdci radosť. Skrášlila predvianočnú atmosféru a zviditeľnila slovenské kresťanské tradície, čo prispieva k ich zachovaniu pre ďalšie generácie. Bolo to povzbudenie pre všetkých účastníkov a návštevníkov tak potrebné v tomto zložitom období na Ukrajine.

Informácia MS v Ukrajine

 

2018-12-20T11:33:36+00:0020 decembra 2018 |Články zo slovenského života v zahraničí 2018|
X