Aktuálne informácie Matice slovenskej

/Aktuálne informácie Matice slovenskej

Matičné pracoviská a odbory celého Slovenska excelentne pracujú v oblasti krajanskej problematiky aj na regionálnej úrovni

V roku 2018 Krajanské múzeum MS posilnilo informovanie o možnostiach spolupráce s krajanmi aj smerom k členskej základni MS. Na žiadosť predsedu MS Mariána Gešpera pripravilo informačný blok budúcej vízie práce s krajanmi na regionálnych [...]

100. výročie Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska si pripomenuli v Žiline. Žilina bola dočasným hlavným mestom Slovenska takmer dva mesiace

Dňa 30. novembra 2018 sa v Žiline si v rámci svojich hlavných aktivít Matica slovenská pripomenula 100. výročiu Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska si pripomenuli v Žiline. V poradí tretie a zároveň posledné podujatie v tomto [...]

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019

Matica slovenská vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty realizované v [...]

Jubilujúca Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Ukrajine oslávila 25. výročie

Užhorod, 17. 11. 2018 Zakarpatské akademické oblastné divadlo „BAVKA“ v Užhorode ožilo 17. novembra oslavami 25. výročia Kultúrno-osvetovej organizácie Matica slovenská na Ukrajine. Užhorodskí matičiari si dôstojne pripomenuli prvú štvrťstoročiu činnosti [...]

Matica slovenská a gréckokatolíci

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Matica slovenská a Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove zorganizovali 27. novembra 2018 v Prešove v areáli Teologickej fakulty vedecké kolokvium na tému Matica slovenská a gréckokatolíci. Podujatie moderoval [...]

Uskutočnila sa najvyššia konferencia SR v oblasti štátnej politiky smerom ku krajanskej problematike – Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Počas posledného októbrového týždňa sa v Bratislave konala Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len ÚSŽZ). Tentoraz sa obsahovo zameriavala na generačné výzvy krajanských komunít sveta. So svojimi pripomienkami [...]

Ceny Slovenských pohľadov za rok 2018 získali výnimoční autori súčasnej slovenskej literatúry

Najlepší tohtoroční autori súčasnej slovenskej literatúry, ktorých tvorba sa vyznačuje najvyššou úrovňou, dnes získali Ceny Slovenských pohľadov za rok 2018. Z rúk zástupcu šéfredaktora Slovenských pohľadov Štefana Haviara a správcu [...]

Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Hrdinovi

Pozývame vás na odhalenie pamätnej tabule rešpicientovi finančnej stráže Jozefovi Hrdinovi, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 80. výročia od tragických udalostí z roku 1938. Odhalenie sa uskutoční dňa 16. 12. [...]

Matica slovenská sa zapojila do tvorby rezortnej stratégie rozvoja regionálnej kultúry

Ministerstvo kultúry SR začlenilo Maticu slovenskú do tvorby novej Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR do roku 2030. Na pôde Matice slovenskej v Martine sa v stredu uskutočnilo [...]

2018-11-30T18:09:34+00:0030 novembra 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X