Aktuálne informácie Matice slovenskej


/Aktuálne informácie Matice slovenskej

Tradičný XXII. ročník Slovenského Betlehemu v Užhorode

Dňa 14. decembra 2019 v priestoroch nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla BAVKA v Užhorode sa uskutočnil XXII. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM [...]

Rok 2020 ‒ aj rokom realizácie cieľov, matičného programu a stanovených úloh

Vážené matičiarky, matičiari a sympatizanti Matice slovenskej! Chcem sa  na úvod  slovkom či dvoma vrátiť  k uplynulému roku 2019,  v ktorom sme  vykonali veľa práce pri  napĺňaní  matičných plánov a konkrétnych úloh, predovšetkým na [...]

Novoročné prianie predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera

Slovensku, našej drahej vlasti, v roku 2020 želám, aby sa vo verejnom živote i medziľudských vzťahoch podporovali skutočné, stáročiami overené hodnoty. Prajem si, aby si slovenský národ viac vážil dedičstvo, odkaz i [...]

Novoročné želanie Evy Kristinovej

Novoročné želanie Evy Kristinovej, predsedníčky honoris causa o. z. DEDIČSTVO OTCOV   K 27. výročiu vzniku našej druhej Slovenskej republiky jej z celého srdca i duše želám: Aby sme my, jej občania konečne [...]

Matičný rok 2019 znamenal úspešné projekty národnej kultúry a knižných publikácií, rok 2020 bude Rokom národnej identity

Matica slovenská uzatvára rok 2019 ako Rok storočnice oživotvorenia Matice slovenskej bilancovaním svojej širokospektrálnej činnosti. Budúci rok 2020 vyhlásila za Rok národnej identity. Na ustanovizeň čakajú nové výzvy aj opätovná [...]

Matica slovenská praje požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2020

Rok storočnice oživotvorenia Matice slovenskej ukončujeme želaním požehnaných Vianoc a šťastného nového roka 2020. Matica slovenská vám praje pokojné prežitie týchto krásnych sviatkov a v roku 2020, ktorý vyhlásila za [...]

Vo Vranove nad Topľou odhalili pamätník venovaný 100. výročiu oslobodenia mesta v roku 1919

Matica slovenská uzavrela rok 2019 ako Rok storočnice oživotvorenia Matice slovenskej slávnostným odhalením pamätníka venovaného 100. výročiu oslobodenia mesta Vranov nad Topľou a jeho začlenenia do prvej Česko-Slovenskej republiky v [...]

V Komjaticiach sa naposledy rozlúčili s matičiarkou Elenou Sopkovou

Mesiac december je mesiacom očakávania najkrajších sviatkov roka – Vianoc, príchodu narodenia Ježiša Krista. Žiaľ, nielen radostné udalosti lemujú dni nášho života.  V týchto dňoch rady matičiarov navždy opustila Mgr. Elenka [...]

Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši má 100 rokov

Tohto roku si Matica slovenská pripomenula vzácne výročie. Pred 100 rokmi v auguste 1919 sa po štyridsiatich štyroch rokoch obnovila na valnom zhromaždení činnosť tejto našej národnej a kultúrnej inštitúcie. Boli schválené [...]

Košické matičné vianočné slávnosti 2019 majú za sebou už 3. ročník

DMS Košice, MO MS Košice a MO MS Košice-Sever zorganizovali 13. 12. 2019 v poradí už 3. ročník Košických matičných vianočných slávností. Podujatie sa konalo v reštauračnom zariadení „Pub u pažravca“. V tento deň to [...]

X