Aktuálne informácie Matice slovenskej


/Aktuálne informácie Matice slovenskej

Slávenie spomienky na ThDr. Jána Murína v deň sviatku Troch svätiteľov

Sviatok Troch svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa 30. januára 2023 v Sečovciach niesol v znamení spomienky na významnú osobnosť gréckokatolíckej cirkvi. Pripomenuli sme si [...]

Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije

Rok 2023 nám prináša ďalšie krásne výročie veľkej osobnosti, ktorá pre Gemerský región znamenala veľa. Pred 210 rokmi, 8. februára 1813, sa v obci Jelšavská Teplica narodil básnik a dejateľ v oblasti cirkevnej aj [...]

Vedecký seminár MS – Život a dielo Františka J. Fugu

Vážení vedeckí a odborní pracovníci, záujemcovia o dejiny Slovákov v zahraničí, milí krajania, Matica slovenská pri príležitosti 100. narodenia Františka J. Fugu má ambíciu usporiadať vedecký seminár s názvom Život a dielo Františka J. [...]

Vyšiel 39. ročník zborníka Slováci v zahraničí

V prvom mesiaci nového roka Vydavateľstvo Matice slovenskej uviedlo na knižný trh 39. ročník vedeckej ročenky Slováci v zahraničí. Na viac ako 250 stranách prináša obsahovo kvalitné štúdie, bohaté materiály i informačné a odborné [...]

Správca MS podal trestné oznámenie vo veci vandalizmu v kníhkupectve Svojeť

Bolo skoré ráno, keď zákazníci kníhkupectva Svojeť videli majiteľku pani Sýkorovú, ako nahlasuje polícii hanebný čin neznámej bandy, ktorá zneužila ideu antifašizmu na teror pripomínajúci nacistickú prax hnedého moru ‒ [...]

Matičné eseje 2022 budú vyhodnotené na Slovesnej jari 2023

Vzhľadom na (v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi) zvýšený počet esejí a taktiež zvýšený počet matičných podujatí v ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV 2022 budú matičné eseje vyhodnotené až na Slovesnej jari 2023. Pôvodný plán vyhodnotenia [...]

Vyšla e-kniha ROMAN KALISKÝ, robotník v službách národa

Matica slovenská kráča s rozvojom technológii a preto využíva aj vymoženosti internetu pri propagácii svojej publikačnej činnosti. Veľkou výhodou je, že prostredníctvom e-kníh možno bez akýchkoľvek nákladov vydať samostatnú, užitočnú [...]

Vyhodnotenie 22. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2022

I. kategória/časopis:                MATERSKÉ ŠKOLY:            a) triedne časopisy  b) školské časopisy: miesto: MŠ Púchov /ŠKOLKÁR     miesto: MŠ Prešov/ VESELÁ ŠKOLKA miesto: MŠ Prešov /JABĹČKO, MŠ Žilina/LIENKY  BODKULIENKY II. kategória ZÁKLADNÉ ŠKOLY a) triedne časopisy [...]

90. výročie narodenia prof. Imricha Sedláka

Najvýznamnejší novodobý matičný činovník Oslávili 90. výročie narodenia prof. Imricha Sedláka V Martine si pripomenuli v utorok 24. januára 2023 nedožité deväťdesiate výročie narodenia univ. prof. PhDr. Imricha Sedláka, CSc., významného matičného [...]

X