Aktuálne informácie Matice slovenskej


/Aktuálne informácie Matice slovenskej

Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS

Zasadal poradný orgán Matice slovenskej pre krajanskú problematiku – Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS Po takmer štvrťročnej prestávke zvolala Matica slovenská zasadanie vlastného poradného orgánu pre krajanské otázky. [...]

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa ŠALIANSKY [...]

V Moldave nad Bodvou si pripomenuli 225. výročie narodenia prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa

Dňa 24.10.2022 sa v Moldave nad Bodvou uskutočnilo slávnostné podujatie venované 225. výročiu narodenia rímskokatolíckeho biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa. Organizátormi podujatia boli Miestny odbor Matice slovenskej [...]

Národného dejateľa Augustína Horislava Krčméryho si uctili v jeho rodnej obci

V bohatom tohtoročnom matičnom kalendári v rámci Roku odkazu štúrovcov sa program postupne napĺňa. Matica si už uctila veľa významných štúrovských dejateľov ako Janko Kráľ, Ján Franciscy Rimavský, Ján Kalinčiak, Štefan Marko [...]

Navždy nás opustila predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska Anka Piláriková

22. októbra 2022 nás navždy opustila predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska PaedDr. Anka Piláriková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 27. októbra 2022 o 15.00 hodine na Novom cintoríne [...]

2022-10-25T09:28:02+00:0025 októbra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Docent Pavol Parenička ocenený prestížnou Cenou Vojtecha Zamarovského

Tohoročnú Národnú cenu Vojtecha Zamarovského za trvalý prínos do literatúry faktu, ktorú udeľuje Klub spisovateľov literatúry faktu, získal známy autor literatúry faktu a literárny vedec Pavol Parenička. Docent Pavol Parenička zo [...]

2022-10-25T10:30:57+00:0024 októbra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|

200. výročie narodenia Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Matica slovenská si v spolupráci s o. z. J. Hrebendovej-Bórikovej pripomenula 200. výročie narodenia Ľudovíta Jaroslava Šuleka SOBOTIŠTE, 9. október 2022 – Občianske združenie J. Hrebendovej-Bórikovej, predstavitelia obce, evanjelickej cirkvi a Matica slovenská [...]

X