Aktuálne informácie Matice slovenskej


/Aktuálne informácie Matice slovenskej

Nový projekt historických prednášok prináša pedagógom najnovšie odborné poznatky zo slovenských dejín

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave sa v utorok 3. marca 2020 začala séria odborných historických prednášok pre učiteľov stredných škôl a základných škôl druhého stupňa s názvom Osobnosti a udalosti, ktoré zmenili slovenské dejiny. [...]

Ocenenia pri storočnici Miestneho odboru MS v Kremnici

Miestny odbor MS si dňa 11. februára pripomínal storočnicu svojho založenia. Ako desiaty v poradí na Slovensku oslávil okrúhle výročie veľmi majestátne a so všetkou cťou. Na podujatí sa zúčastnilo matičné a mestské [...]

Milan Rastislav Štefánik na košických školách vďaka Matici slovenskej

V roku 2020 si pripomíname mnoho významných výročí. Jedným z nich je aj 140. výročie narodenia generála M.R. Štefánika. V rámci roku M.R. Štefánika, ktorý začal v roku 2019 sa zorganizovalo mnoho podujatí, prednášok [...]

Matica slovenská v Roku národnej identity 2020 intenzívne podporí slovenskú identitu a štátnosť

Matica slovenská vyzýva verejnosť v roku 2020 na intenzívnu podporu a šírenie slovenskej národnej identity a rozvoj slovenskej štátnosti. V tejto súvislosti vyhlásila aktuálny rok za Rok národnej identity 2020. Ustanovizeň pripravuje sériu podujatí [...]

Regionálna kultúra Matice slovenskej – výzva na rok 2020

Matica slovenská vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2020. Ustanovizeň si je vedomá významu kultúry pre rozvoj a upevnenie [...]

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková navštívila sídlo Matice slovenskej v Bratislave

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková oficiálne navštívila 5. februára sídlo Matice slovenskej v Bratislave, ktoré je historickou budovou Slovenskej ligy. S najvyššími predstaviteľmi ustanovizne hovorila predovšetkým o podpore regionálnej kultúry, ochotníckeho divadla i [...]

Oslava 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne

Dňa 29. 1. 2020 si Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Dolnom Kubíne pripomenul 100. výročie založenia. Oslava sa konala presne 100 rokov na deň, keď bol založený, a tiež [...]

Slovenskí Rebeli s Helenkou v Nitre a v Nových Zámkoch

Folklórom motivovaný súbor MO MS z Komárna Slovenskí rebeli, pod réžijnou taktovkou Jozefa Černeka, uviedol v decembri minulého roku, na divadelné dosky, mimoriadne úspešný folklórny muzikál: Helenka. Ide o, v poradí, piaty folklórny muzikál z ich tvorby. [...]

Spoznajte Šatnicu Matice slovenskej v relácii RTVS Slovensko v obrazoch

Hodnotný príspevok o Šatnici Matice slovenskej si diváci RTVS pozreli v nedeľu 26. januára 2020. Spoznajte aj vy poklady matičnej šatnice v jej útrobách v Martine. Zároveň vám historik MS [...]

X