Aktuálne informácie Matice slovenskej


/Aktuálne informácie Matice slovenskej

Vzniká historický dokument o oživotvorení Matice slovenskej pri príležitosti storočnice obnovenia jej činnosti

Najstaršia národná, kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov sa pripravuje na oslávenie stého výročia obnovenia svojej činnosti z roku 1919. Takzvané oživotvorenie Matice slovenskej si pripomenie podujatiami v rôznych častiach Slovenska, ale aj [...]

Národný zraz Mladej Matice v znamení Štefánika, Malej vojny a turistiky

 „Ó, mládež naša, tys’ držiteľkou rána...“ To sú slová nášho velikána P. O. Hviezdoslava, ktorý stál pri oživotvorení MS v roku 1919 a ktorý bol aj jej predsedom v rokoch 1919 – 1921. [...]

Matica slovenská si pripomenie 150. výročie úmrtia svojho prvého predsedu Štefana Moysesa

V Knižnici slovenskej štátnosti MS v Bratislave sa 4. júla uskutoční spomienkové podujatie na prvého predsedu Matice slovenskej, rímskokatolíckeho biskupa Štefana Moysesa. Od jeho smrti uplynie na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda [...]

Kroje zo Šatnice Matice slovenskej vystavuje Pohronské múzeum

Svadobné a sviatočné kroje z rôznych kútov Slovenska vystavuje od pondelka 1. júla Pohronské múzeum v Novej Bani. Pre verejnosť pripravilo výstavu Čo to za veselie – svadobné kroje z národopisnej [...]

Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko už 27 rokov hovorí jazykom mladých ľudí

 „Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko už dvadsaťsedem rokov hovorí jazykom mladých ľudí, že sme našich predkov nesklamali, že ich životy a úsilie nevyšli nazmar. Že si všetko [...]

TV návraty ku Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov

Východoslovenská televízia https://www.youtube.com/watch?v=ka8HH1nwCmI   TV SEVERKA 4. Kongres matíc a inštitúcií slovanských národov https://www.youtube.com/watch?v=UP1cf3hsZ7s TV TURIEC Kongres Matice slovenskej https://www.youtube.com/watch?v=QFD5N2u0ArY 4. Kongres matíc a inštitúcií slovanských národov v Matici slovenskej https://www.youtube.com/watch?v=NFrwffdcl3s   [...]

Záverečné komuniké 4. Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov

My, účastníci 4. Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov, ktorý sa konal na podnet Matice slovenskej 5. a 6. júna 2019 v Martine pri príležitosti 100. výročia jej oživotvorenia, ako legitímni zástupcovia sme sa [...]

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na účely zhotovenia a osadenia búst a pamätných tabúľ v roku 2019

Matica slovenská, vedomá si významu kultúry pre rozvoj a upevnenie vlasteneckého cítenia, prehlbovania vzťahu k slovenskej štátnosti, ochrany a sprístupnenia kultúrneho a národného dedičstva, podpory slovenskej mládeže a jej zapájania [...]

Premenovanie časti Vajanského nábrežia v Bratislave na Námestie T. G. Masaryka je neúctou k slovenskej osobnosti

Každý vyspelý národ si váži odkaz a obetavú prácu svojich národných osobností. Je dobré, že symboly slovenských národných dejín sú reprezentované aj v hlavnom meste Slovenska, hoci ich nie je [...]

X