Členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej

thumbnail

Istebné, 24. 2. 2018

Dňa 24. 2. 2018 sa konala hodnotiaca členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej. Táto najmladšia spoločenská organizácia v obci (3 roky) za svoju doterajšiu činnosť urobila veľký kus práce hlavne na poli kultúry a športu, kde sa venuje hlavne mládeži. Boli sme spoluorganizátormi vo viac ako dvadsiatich akciách v roku 2017. Vyzdvihujem najmä výbornú spoluprácu s inými spoločenskými organizáciami, ako aj v oblasti prezentácie vo viacerých médiách i v celoslovenskej pôsobnosti. Ľudové tradície, rezbárske prezentácie, folklór, šport aj turizmus... Chcem vyzdvihnúť aj nápaditosť mladých matičiarov pri organizovaní podujatí. Na dobrej úrovni je tiež spolupráca s Obecným úradom, či Oravským kultúrnym strediskom a matičiarmi z Dolného Kubína.

Pavol Stuchlý
predseda MO MS Istebné