Informácie k Valnému zhromaždeniu MS zaujali Rokovali matičiari z Turca

thumbnail

Martin, 27. 2. 2017

Na konci februára rokovala Oblastná rada Matice slovenskej TURIEC (OR), zúčastnili sa jej hostia: predseda Dozorného výboru MS Š. Martinkovič, tajomník MS M. Hanuska, predseda Krajskej rady MS Žilinského kraja M. Stromko a riaditeľ Členského ústredia MS (ČÚ) M. Fejko. Š. Martinkovič pozdravil a vyzdvihol agilnosť turčianskych matičiaroch, spomenul viacerú problematiku MS, jej poslanie v 21. storočí, ako aj Neografiu. J. Seman z ČÚ informoval k projektom miestnej a regionálnej kultúry MS. Riaditeľ ČÚ M. Fejko pripomenul náležitosti k Valnému zhromaždeniu MS, čo doplnil krajský predseda M. Stromko, tajomník MS M. Hanuska a V. Jochymková z ČÚ. M. Miert z Miestneho odboru MS (MO) Sučany spomenul aktivity k záchrane ich evanjelickej fary, kde sa narodil M. Hodža, čo doplnil predseda OR V. Komora, ako aj M. Hanuska. K činnosti jednotlivých MO hovorili predsedovia z Turčianskeho Jasena V. Komora, z Belej-Dulíc V. Kubizňová, z Turčianskych Teplíc doc. J. Brincková, z Martina V. Jochymková, z Vrútok B. Blahušiaková, z Bystričky Z. Kotrhová, z Valče J. Lučan a z Diakovej B. Kohút. Krajský predseda M. Stromko zhodnotil činnosť MS v kraji, ako aj osobnú účasť na podujatiach MO. M. Hanuska ako predseda Inštitútu vzdelávania MS ozrejmil možnosti získania 2 % z daní pre MO a priblížil hlavné podujatia MS v tomto roku. Ďalšie aktivity priblížili M. Stromko, doc. Brincková, J. Lučan, V. Jochymková a B. Blahušiaková. Po dlhšej diskusii sa predseda OR V. Komora poďakoval za účasť a zaželal veľa zdaru do ďalšej práce matičiarov pre národ a štát.

Viliam Komora, Foto: autor
článok neprešiel jazykovou úpravou