Na dolnej Orave slávili 200-ročnicu narodenia Andreja Ľudovíta Radlinského

//Na dolnej Orave slávili 200-ročnicu narodenia Andreja Ľudovíta Radlinského

Na dolnej Orave slávili 200-ročnicu narodenia Andreja Ľudovíta Radlinského

2017-10-30T10:48:19+00:00

Dolný Kubín, 25. 10. 2017

Andrej Ľudovít Radlinský /1817-1879/
Matica slovenská vyhlásila rok 2017 za rok Andreja Ľudovíta Radlinského. Dolnooravci oslávili 25.10.2017 v priestoroch Obchodnej akadémie ako pripomienkového stretnutia o živote a diele oravského dejateľa 200 výročie jeho narodenia. Tento oravský rodák zanechal za sebou naozaj činorodú prácu. Angažoval sa v slovenskom národnom hnutí,ako politik,kultúrny a osvetový pracovník,štátny úradník,redaktor,novinár publicista aj v oblasti vedy ako jazykovedec,pedagóg a teológ. Ako spisovateľ napísal a vydal viac ako 40 zväčša náboženských kníh ktoré boli vydané vo viacerých jazykoch. Andrej Ľudovít Radlinský ako katolícky bohoslovec patril k tretej bernolákovskej generácii. Práve on sa zameral na úzku spoluprácu s evanjelickými štúrovcami hlavne v oblasti spisovného jazyka. Rozhodujúcou mierou sa taktiež pričinil o vznik Spolku sv. Vojtecha. V takomto koncepte bola orientovaná rozprava o živote a diele oravského rodáka a dejateľa. Bolo to orientované hlavne pre viac ako sto poslucháčov mládeže ktorých sa na tomto podujatí zúčastnilo.
Rozpravu viedol doc.PaedDr.Pavol Parenička a Mgr.Peter Cabadaj. Študentom dávali aj množstvo otázok aby ich zapojili do rozpravy. Nechýbala v príhovore ktorý predniesol predseda Matice slovenskej Marin Tkáč ani otázka o potrebe existencii Matice slovenskej ako súčasti nášho národa.
Súhlasili s potrebou matičného hnutia pre potreby aj dnešnej generácie. Na celom podujatí sa podieľali. Žilinský samosprávny kraj,Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín,Obchodná akadémia
v Dolnom Kubíne, Matica slovenská aj spojená cirkevná škola Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne,ktorý spestrili program hudobným prevedením. Folklórna skupina Orava z radov dolnokubínskych matičiarov národnými piesňami doplnili program.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné

X