Naše talenty 2016


//Naše talenty 2016

Žilina, 26. 5. 2016

Už po siedmy krát sa vo štvrtok 26. mája 2016 o 10 h dopoludnia uskutočnila prehliadka školskej a mimoškolskej umeleckej činnosti žiakov ZŠ vychádzajúcej z pôvodnej slovenskej tvorby s názvom NAŠE TALENTY, ktorej myšlienkou je podpora umeleckej tvorivosti vrámci vyučovania a oboznamovanie sa s naším národným kultúrnym dedičstvom.
Podujatie organizoval MO Matice slovenskej v Žiline v spolupráci s DMS Žilina a Gymnáziom sv. Františka z Asissi v Žiline, v ktorého aule sa prehliadka konala.
Predseda MO MS ZA Ing. Stanislav Kučera privítal pani riaditeľku a pani zástupkyňu Gymnázia sv. Františka, všetkých účinkujúcich i hostí a otvoril prehliadku.
Práve tento siedmy ročník bol venovaný našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorá je ako vzácny poklad ukrytá v maľovaných truhliciach našich starých mám.
Na začiatok predviedli žiačky CZŠ R. Zaymusa v Žiline pod vedením pani učiteľky Koriny Bielikovej pásmo zvykov a tancov „Vítanie jari“ na hudbu umeleckého súboru Lúčnica.
Žiaci zo ZŠ Slovenských dobrovoľníkov v Žiline vo svojom pásme „Páračky-Rapotačky“, ktoré s nimi nacvičila pani učiteľka Mgr. Alžbeta Bušíková, v ktorom divákov porozprávali ako sa drápalo perie a veľa zaujímavých pribehov z histórie našej vlasti.
Píšťalkári z DFS Kolárik zo ZŠ v Kolároviciach, ktorých vedie pán učiteľ Wolfgang Schmutz, zahrali štyri ľudové piesne.
Deti z DFS Dúha zo ZŠ v Krasňanoch pod vedením pani vedúcej Bc. Zuzany Vráblovej, privítali vo svojom pásme Jar a zatancovali za sprievodu akordeóna.
Žiaci zo skupiny Lietavské perličky zo ZŠ v Lietave, ktorých vedie Mgr. Tatiana Obložinská, zaspievali niekoľko krásnych ľudových piesní.
Deti z DFS Lienka zo Súkromnej ZŠ na Oravskej ulici v Žiline, s ktorými ich pásmo „Prekáračky“ nacvičila pani učiteľka PaedDr. Jana Brxová, veselo zatancovali a zaspievali piesne z Kysúc a okolia Žiliny.
Posledným číslom v programe žiaci z CZŠ R. Zaymusa v Žiline zavediedli divákov na východné Slovensko, naučili ich „východňarsky“ a zatancovali čardáš na hudbu FS Vranovčan.
Predseda MO MS ZA Ing. Stanislav Kučera a riaditeľka DMS Žilina Katarína Kalánková sa na záver poďakovali pani učiteľkám a vedúcim kvetmi a odovzdali im poďakovania, diplomy a malé darčeky.

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

[image_options href=“http://matica.sk/wp-content/uploads/2016/05/lietava.jpg“ image_id=“12666″ align=“none“ overlay=“file“]

fotografia z podujatia - Lietava

fotografia z podujatia – Lietava

fotografia z podujatia - Orava

fotografia z podujatia – Orava

fotografia z podujatia - vítanie jari

fotografia z podujatia – vítanie jari

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

[/image_options]

2016-05-30T11:09:03+00:0030 mája 2016 |Žilinský kraj|
X