Novinky


/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

Vyšla biografická kniha s kultúrno-historickým významom Predsedovia Matice slovenskej 1863 – 2019

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšla kniha o predsedoch Matice slovenskej, ktorí reprezentovali najstaršiu ustanovizeň Slovákov od roku 1863 až po súčasnosť. Spoluautorom tohto kultúrno-historického, biografického diela je aktuálny a historicky najmladší predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý [...]

Odhalenie pamätnej tabule JUDr. Matúšovi Dulovi

Odhalenie tabule sa uskutoční 30. októbra 2019 o 11,00 h. pri príležitosti 101. výročia Deklarácie slovenského národa a to na Dulovom námestí v Bratislave - Ružinove, na ktorom doteraz chýbala pamätná tabuľa venovaná tomuto významného slovenskému národovcovi a [...]

17 októbra 2019 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Bratislavský kraj|

V ikonickej budove Slovenského rozhlasu vystavia obrazy Vincenta Hložníka z matičného národného pokladu

Sté výročie narodenia významného slovenského maliara a umelca Vincenta Hložníka si Matica slovenská uctí vystavením jeho obrazov zo zbierky Národného pokladu SR v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave. Spoločne s Rozhlasom a televíziou Slovenska a Art Galériou Schürger Tvrdošín otvoria [...]

Za oslavami 100. výročia slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci

  Sté výročie v ponímaní ľudstva patrí azda k tým najvýznamnejším jubileám, ktoré si zaslúžia i pompézne a dôstojné oslavy. Tieto jubileá bývajú o to vzácnejšie, ak za nimi stoja úsilia mnohých generácií, ktoré svoje činnosti obhajovali v zložitom čase [...]

Snem Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši aktualizoval matičné stanovy a vyzval na systémové riešenie štátnej dotácie

Po ôsmich rokoch sa 12. októbra 2019 zišlo 364 matičných delegátov z celého Slovenska na Sneme Matice slovenskej v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Dôvodom bola aktualizácia Stanov MS a schválenie Programu MS na roky 2019 [...]

Cez Nadlak je… XXI. prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne na Dolnej zemi

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku je strešnou organizáciou Slovákov v Rumunsku, ktorá 4. 1. 2020 oslávi 30. výročie od svojho založenia. Od vzniku svojho pôsobenia medzi krajanmi v Bihorskej, Aradskej i Banátskej oblasti sa trvalo zasadzuje o rozvoj krajanskej [...]

Blíži sa uzávierka Gorazdovho literárneho Prešova 2019

  Pred tridsiatimi rokmi sme na Slovensku zaznamenali zrod novodobej kresťanskej, kultúrnej, národnej a štátnej tradície – svätogorazdovskej. Jej hlavným poslaním je približovať život, dielo, skutky prvého slovenského vzdelanca a svätca Gorazda. Realizáciou množstva celonárodných podujatí aktualizovať [...]

Odporučili prednášku predsedu MS k M. R. Štefánikovi a oživotvoreniu MS

MO MS si pripomínali 75. výročie SNP Predsedovia matičných miestnych odborov rokovali v Turci. Začiatkom októbra sa stretli vo výborovni Matice slovenskej, aby prerokovali prípravy na Snem MS. Informácie poskytol ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., tajomník [...]

10 októbra 2019 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Žilinský kraj|

Rezervujte si oddych v chatách Neografie v krásnom prostredí Martinských hôľ a Strání

Martin nie je len známym kultúrnym centrom, ale jeho okolie je aj obľúbeným rekreačným a turistickým strediskom. Matica slovenská ponúka záujemcom ubytovanie alebo prenájom dvoch chát Neografie v krásnom prostredí Martinských hôľ a príjemnom prostredí mestskej časti Stráne. [...]

Informácia o konaní snemu MS, ktorý sa bude konať dňa 12. októbra 2019 v Liptovskom Mikuláši

Vážené matičiarky, vážení matičiari, dňa 12. októbra 2019 (sobota) sa v priestoroch Domu kultúry (Hollého ul. č. 4, 031 01) v Liptovskom Mikuláši uskutoční dlho očakávaný celoslovenský snem Matice slovenskej. Prezentácia účastníkov snemu sa uskutoční v čase medzi [...]

1 októbra 2019 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Žilinský kraj|

Spomienka na otca národa Andreja Hlinku

Srdečne Vás pozývame na slávenie spomienky na otca národa Andreja Hlinku, ktorá sa bude konať dňa 28. septembra 2019 v Katedrále sv. Šebastiána. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. [...]

23 septembra 2019 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Bratislavský kraj|

Zomrel prvý ponovembrový predseda Matice slovenskej Viliam Ján Gruska – posledná rozlúčka

Viliam Ján Gruska zomrel 23. septembra 2019 v Bratislave. Predsedom Matice slovenskej bol síce len krátko od januára do júla 1990, napriek tomu mu patrí ponovembrové predsednícke prvenstvo. Verejnosti je dodnes známy ako folklorista, tanečník, [...]

X