Novinky


/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

MATICA SLOVENSKÁ NA ZOZNAME RUSKÝCH BACILOV?

Začiatkom decembra 2022 zverejnila ukrajinská pobočka (TEXTY.ORG.UA) medzinárodnej renesančnej nadácie (The International Renaissance Foundation), ktorá patrí pod medzinárodnú sieť Open Society Foundations, na svojej webovej stránke štúdiu pod názvom Zárodky Ruského sveta. Podľa ich slov [...]

27 februára 2024 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca

Matica slovenská podľa ustanovení Zásad výberových konaní na vedúce funkcie pracovísk, útvarov a ústavov Matice slovenskej v y h l a s u j e výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca Obsadzované miesto: riaditeľ Vydavateľstva Matice slovenskej Miesto výkonu práce: [...]

27 februára 2024 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Rozvoj matičnej práce a činnosti

Zasadala Správna rada Inštitútu vzdelávania MS Nové, inovatívne a ďalšie možnosti finančnej podpory činnosti a práce odborov Matice slovenskej prerokovala Správna rada Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n. o. (SR IV MS), ktorej zasadnutie sa uskutočnilo v Bratislave na [...]

26 februára 2024 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Matica si pripomenula výročia prof. I. Karvaša

Právnik, národohospodár i odbojár Prof. JUDr. Imrich Karvaš sa narodil 25. februára 1903 v dnešnom Kalinčiakove, mestskej časti Levíc, a do večnosti odišiel 20. februára 1981 v Bratislave. Matica slovenská si uctila túto osobnosť na bratislavskom Cintoríne Slávičie údolie. Na pietnom akte sa [...]

22 februára 2024 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Anna Halašová-Mudroňová – 160. výročie narodenia

Ochotníčka, vlastenka a predsedníčka ŽIVENY Významné výročie 160 rokov narodenia organizátorky slovenského ženského a dobrovoľníckeho hnutia Anny Halašovej, rodená Mudroňová, narodila sa 18. februára 1864 v Turčianskom Svätom Martine, si Matica slovenská pripomenula pietnym aktom na martinskom Národnom [...]

21 februára 2024 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Žilinský kraj|

Vyšlo jubilejné štyridsiate číslo vedeckej ročenky Slováci v zahraničí

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšla po štyridsiaty krát vedecká ročenka Slováci v zahraničí. Za činnosťou zostavovateľov, redakčnej rady a recenzentov sú viac ako štyri desiatky rokov prípravy, redigovania i tlače významného vedeckého zborníka, ktorý po [...]

20 februára 2024 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|

Minister Juraj Blanár prijal zástupcov Matice slovenskej

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár prijal 15. februára 2024 zástupcov Matice slovenskej pod vedením jej predsedu Mariána Gešpera. Ako uviedol šéf slovenskej diplomacie, Matica slovenská nepatrí do minulosti, ale musí jej prináležať [...]

16 februára 2024 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Matica slovenská žiada nápravu pri používaní štátnych symbolov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej SR) za minulej vlády začalo počnúc decembrom 2022 na základe smernice Európskej únie (ďalej EÚ) vydávať nové biometrické občianske preukazy. Nechýbal v nich síce elektronický čip, na ktorom sú uložené odtlačky [...]

13 februára 2024 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca

Matica slovenská podľa ustanovení Zásad výberových konaní na vedúce funkcie pracovísk, útvarov a ústavov Matice slovenskej zo dňa 1. 2. 2014  v y h l a s u j e  výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca Obsadzované miesto: riaditeľ Krajanského [...]

9 februára 2024 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Poslankyňa PS Zora Jaurová zverejnila hoax o Matici slovenskej

Matica slovenská (MS) považuje svoje zaťahovanie do politického boja vyhláseniami poslankyne NR SR a podpredsedníčky Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zory Jaurovej za krajne neprijateľnú politizáciu národnej kultúry. Podľa vyjadrení poslankyne sa Pamiatkový úrad [...]

7 februára 2024 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Matičná delegácia sa zúčastnila 160. výročia založenia Matice slovinskej v Ľubľane

Pri príležitosti 160-ročnice a v prítomnosti prezidentky Slovinska Nataše Pirc Musar ocenil predseda Matice slovenskej Marián Gešper Slovenskú Maticu v Ľubľane (Maticu slovinskú) Zlatou cenou MS ĽUBLANA 2. február 2024 – V budove Slovenskej Matice (originálny názov Matice slovinskej) [...]

5 februára 2024 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|

Zasadal Slovanský odbor Matice slovenskej

Rozšírenie spolupráce so Slovanmi Výbor Slovanského odboru Matice slovenskej (SO MS) zasadal vo výborovni sídelnej budovy Matice slovenskej v Martine. Rokovanie sa uskutočnilo 24. januára 2024 za účasti jeho činovníkov z celého Slovenska aj za prítomnosti predsedu [...]

5 februára 2024 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X