Novinky


/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

20. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme

Januárová sobota prežitá v kruhu abrahámskych matičiarov a vzácnych hostí. Aj takto by sme mohli nazvať sobotu 18. januára 2020, keď Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme organizoval výročné zhromaždenie, spojené s oslavou 20. výročia jeho založenia. V slávnostne [...]

Vyšiel 36. ročník zborníka Slováci v zahraničí

Ročenka Slováci v zahraničí vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej v roku 2019 už po 36. krát. Editoriál ročenky predstavuje rok 2019 ako rok podujatí venovaných 100. výročiu oživotvorenia Matice slovenskej a jej prvých deviatich miestnych odborov na [...]

22 januára 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|

Predstavenie novej knihy V boji za slobodu v Prešove

V roku 2020 si budeme pripomínať mnoho významných celonárodných, ale aj regionálnych výročí. Medzi najvýznamnejšie regionálne bezpochyby patria výročia oslobodení jednotlivých miest a obcí na celom Slovensku. V piatok 17. januára sme si v Prešove pripomenuli oslobodenie tohto mesta [...]

Zádušná svätá omša za akademického maliara a matičiara Stanislava Dusíka

Skromný, pokorný a dobrý človek s veľkým srdcom  – charizmatický Majster Stanislav Dusík nás 6. decembra 2019 predišiel do večnosti. Povolal si ho k sebe Domov jeho milovaný Pán, ktorého Svätú Tvár stvárnil mnohokrát. Jeho oltáre, [...]

Galéria osobností Novohradu

V Dome Matice slovenskej v Lučenci sa 17. decembra konalo spoločenské podujatie, ktoré obsahovalo tri základné zámery. V prvom rade išlo o odhalenie Galérie osobností Novohradu, ďalej bol predmetom aj krst knihy Janky Beránekovej s názvom Dotkli sa Novohradu a okrem [...]

Vyšla nová publikácia venujúca sa krajanskej problematike

Analýza starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí z pohľadu Matice slovenskej a odborníkov na krajanskú problematiku z Chorvátska, Čiernej Hory, Poľska a Srbska Dopyt po posilnení, lepšom plánovaní, cieľavedomejšej politike v oblasti starostlivosti SR o [...]

16 januára 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|

Regionálna kultúra Matice slovenskej – výzva na rok 2020

Matica slovenská vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2020. Ustanovizeň si je vedomá významu kultúry pre rozvoj a upevnenie vlasteneckého cítenia, prehlbovania vzťahu k slovenskej [...]

13 januára 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Výstava o Eve Kristinovej v Piešťanoch

Eva Kristinová patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského národa druhej polovice 20. st. a začiatku 21. st. Predstavme si ju v televíznej inscenácii Kubo, v televíznom filme Rysavá jalovica, v televíznej adaptácii rovnomenného románu Zuzky Zgurišky Bičianka z doliny či [...]

Matičiari z Galanty a okolia si pripomenuli 27. výročie vzniku SR Novoročným koncertom

Dňa 10. januára 2020 podvečer sa zišli matičiari, sympatizanti a obyvatelia Galanty, aby si tradičným Novoročným koncertom uctili významný štátny sviatok – 27. výročie vzniku SR. Tak ako sa vždy v lete stretávajú na pôde Domu MS [...]

Hrdí na jubilujúcu obec i 80. výročie vzniku MO MS v Ličartovciach

Je to tak. 80 rokov je v obci Ličatovce Miestny odbor. Existuje len z dobroty a obetavosti jeho členov, no hlavne výboru. Päť ľudí sa musí postarať o to, aby sa stretnutie matičiarov vôbec mohlo [...]

Tradičný XXII. ročník Slovenského Betlehemu v Užhorode

Dňa 14. decembra 2019 v priestoroch nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla BAVKA v Užhorode sa uskutočnil XXII. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM 2019. Jeho organizátorom, ako i minulé [...]

Rok 2020 ‒ aj rokom realizácie cieľov, matičného programu a stanovených úloh

Vážené matičiarky, matičiari a sympatizanti Matice slovenskej! Chcem sa  na úvod  slovkom či dvoma vrátiť  k uplynulému roku 2019,  v ktorom sme  vykonali veľa práce pri  napĺňaní  matičných plánov a konkrétnych úloh, predovšetkým na úrovni  miestnych, záujmových  a vedeckých [...]

4 januára 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X