Novinky


/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

Matičné slávnosti na Hornom Zemplíne

K ľudovým tradíciám už od nepamäti patrí dobrá hudba, spev, tanec či chutné jedlo. Nie je to inak ani na Hornom Zemplíne. V malebnej obci Cabov v okrese Vranov nad Topľou sa konali dňa 6. septembra 2020 matičné [...]

Zomrel literárny vedec, kulturológ a matičiar Peter Liba

V piatok 25. septembra 2020 zomrel v Nitre vo veku osemdesiatdeväť rokov významný slovenský literárny vedec a kulturológ európskeho významu profesor PhDr. Peter Liba, DrSc. Narodil sa 27. júna 1931 v obci Klenov v Prešovskom okrese. Po absolvovaní univerzitných štúdií [...]

28 septembra 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Matica slovenská si uctila Jozefa Škultétyho odhalením jeho busty v Martine

Matica slovenská odhalila v stredu 23. 9. bustu jedného z najznámejších matičiarov a slovenských osobností 20. storočia Jozefa Škultétyho. Podobizeň matičného správcu stojí v aleji pamätných búst v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou Matice slovenskej v Martine. „Za Slovensko [...]

Pozývame vás na Echo heligónky 2020

Heligonkári sa stretnú vo Valči. Podujatie Echo heligónky, ktoré obvykle býva začiatkom mája, organizátori MO Matice slovenskej a obec Valča zabezpečujú v odloženom termíne  26. septembra 2020 o 14:00 hod. v športovo – rekreačnom areáli Dielec vo Valči. Na [...]

23 septembra 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Žilinský kraj|

Matica slovenská odhalí počas Slovesnej jari v Martine bustu Jozefa Škultétyho

Tradičné literárne podujatie Slovesná jar sa tento rok v Martine uskutoční netradične na jeseň. Pre pandémiu koronavírusu sa najstarší domáci literárny festival presunul z mája na 22. až 25. septembra 2020. V rámci neho odhalí Matica slovenská [...]

Matičiari si uctili Andreja Hlinku odhalením jeho busty v Košiciach

Meno Andrej Hlinka sa takmer štyridsať rokov nemohlo vyslovovať Za prítomnosti predstaviteľov Matice slovenskej, samosprávy a cirkvi, ale aj predsedu Národnej rady SR odhalili košickí matičiari bustu rímskokatolíckeho kňaza, národovca a politika Andreja Hlinku. Ich motiváciou [...]

17 septembra 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Košický kraj|

Na príprave novej koncepcie štátnej politiky voči krajanom sa bude podieľať aj Matica slovenská

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip oficiálne navštívil vo štvrtok 10. 9. 2020 sídelnú budovu Matice slovenskej v Martine, kde rokoval s predsedom MS Mariánom Gešperom. Témou bola nielen prierezová činnosť oboch inštitúcií, ale [...]

Blíži sa 100. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej v Prešove

Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove patrí medzi najstaršie kontinuálne aktívne pôsobiace spolky na území mesta Prešov. Po ukončení 1. svetovej vojny a rozpade rakúsko-uhorskej monarchie vzniká na Slovensku nová možnosť na povznesenie slovenského ducha. V roku 1919 [...]

7 septembra 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Prešovský kraj|

Matica slovenská odhalí bustu Andreja Hlinku v Košiciach

Matica slovenská odhalí 16. septembra 2020 bustu Andreja Hlinku na rohu ulíc Hlinkova a Komenského pri Parku duklianskych obetí v Košiciach. Odhalenie pamätníka bude spojené s kultúrnym programom, svätou omšou a prednáškou o živote významného slovenského národovca. „Andrej Hlinka [...]

Miestny odbor MS v Štúrove odhalil na matičnej budove pamätnú tabuľu zakladajúcim členom

Rok 2020 vyhlásila Matica slovenská za Rok národnej identity v duchu intenzívnej podpory a šírenia slovenskej národnej identity a rozvoja slovenskej štátnosti. To nás viedlo k rozhodnutiu vyhotoviť pamätnú tabuľu k dvom významným medzníkom v histórii a existencii [...]

3 septembra 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Nitriansky kraj|

Matica slovenská v Srbsku oslavuje 30. výročie oživotvorenia

Medzi najvýznamnejšie tohtoročné jubileá krajanského sveta neodmysliteľne patrí 30. výročie oživotvorenia Matice slovenskej v Srbsku. Krajania si ho chceli dôstojne pripomenúť počas tradičných Slovenských národných slávností sériou kultúrnych i vedeckých podujatí v Báčskom Petrovci. Rok 2020 však [...]

3 septembra 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|

Alfonz Kobielsky o problémoch v kultúre: Kompetentní by mali odložiť nepatričnú samoľúbosť

Prinášame vám rozhovor s predsedom Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska (AKIS) Alfonzom Kobielskym v Slovenských národných novinách. Podľa neho uplynulé desaťročia vniesli do miestnej a regionálnej kultúry množstvo problémov. Je presvedčený o tom, že kompetentní by mali [...]

X