Oslava 25. výročia vzniku Slovenskej republiky Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej u konzula v Krakove


/, Žilinský kraj/Oslava 25. výročia vzniku Slovenskej republiky Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej u konzula v Krakove

Trstená, 10. 1. 2018

Dňa 1. januára 1993 vznikla Slovenská republika. Od prvých dní svojej existencie sa Slovenská republika usilovala integrovať do európskych a atlantických štruktúr. Od roku 2004 je členským štátom NATO a Európskej únie, od decembra 2007 členom schengenského priestoru.
Dňa 1. januára 2009 sa SR stala členom eurozóny. Prijatím eura za bežné platidlo sa zavŕšil jej integračný proces do EÚ.
Sme krajina s bohatou históriou. Za štvrťstoročie samostatnej štátnosti Slovensko vyspelo ako sebavedomý, suverénny a medzinárodne rešpektovaný partner.
Deň 10. január 2018 bol pre matičiarov z Trstenej významným dňom, keď si spoločne pripomenuli so Spolkom Slovákov z Jablonky v Krakove u generálneho konzula SR Ivana Škorupa 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Na slávnostnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia diplomatických úradov viacerých krajín, významné osobnosti spoločenského a hospodárskeho života, marszalek Krakova Zbigniev Szota, krajania zo Spiša, Oravy, Malopoľska spolu s generálnym tajomníkom Ľubomírom Molitorisom. Konzul Ivan Škorupa vo svojom prejave vyzdvihol význam vzniku Slovenskej republiky, prítomným pripomenul historickú cestu týkajúcu sa hospodárskeho, ekonomického, spoločenského rozvoja Slovenska za uplynulých 25 rokov. Zdôraznil: „Slovenská republika je dnes otvoreným, moderným štátom, na ktorý môžeme byť hrdí. Je krajinou, ktorá sa úspešne etablovala v európskom i celosvetovom priestore.“
Počas slávnostnej recepcie bolo Slovensko prezentované nielen vynikajúcimi kulinárskymi špecialitami, ale tiež prostredníctvom výstavy Good Idea Slovakia, pričom virtuálne okuliare umožnili záujemcom preniesť sa do našej nádhernej krajiny, virtuálne vidieť tie najkrajšie zaujímavosti zo Slovenska. Slávnostnú chvíľu umocnilo vystúpenie slovenskej ľudovej kapely Jendrišekovcov. Známe melódie slovenských ľudových piesní počas recepcie u prítomných navodili príjemnú spoločenskú atmosféru spestrenú tancom.

Mgr. Frančeková Jana
MO MS v Trstenej

X