Panelová výstava Krajanského múzea Matice slovenskej v Dome Matice slovenskej v Žiline


//Panelová výstava Krajanského múzea Matice slovenskej v Dome Matice slovenskej v Žiline

V dňoch 25. 4. – 9. 5. 2018 bola v Dome Matice slovenskej v Žiline inštalovaná panelová výstava Krajanského múzea Matice slovenskej.
Výstava sofistikovaným panelovým spôsobom priblížila históriu, úlohy a poslanie Krajanského múzea, ktoré pôsobí ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu MS so zahraničím a slovanskými Maticami. Cieľom jeho činnosti je udržiavanie a podpora národnej identity Slovákov vysťahovaných do zahraničia a rozvíjanie ich pozitívnych vzťahov a potomkov k Slovenskej republike.
Múzeum spolupracuje s príbuznými inštitúciami, osobitne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V súčasnosti sídli v Martine, kam sa postupne presťahovalo z Bratislavy v roku 2011.
Jeho činnosť je orientovaná na budovanie archívnej a knižničnej dokumentácie. Poskytuje konzultačné a výpožičné služby. Prezentuje vedecko-výskumné projekty z oblasti života a diela Slovákov žijúcich v zahraničí. Vyvíja edičné a propagačné aktivity týkajúce sa Slovákov žijúcich v zahraničí. Udržiava kultúrne, školské, duchovné a vedecko-výskumné styky so zahraničím. Usiluje sa o ochranu a šírenie slovenského kultúrneho a duchovného dedičstva v zahraničí i na Slovensku.
Na výstave sa zúčastnilo niekoľko desiatok návštevníkov a kolektívov, predovšetkým z radov mládeže stredných škôl. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline pripravila pre kolektívy ústny prehľad o činnosti a práci Krajanského múzea, a tak priblížila návštevníkom postavenie tejto inštitúcie ako súčasť Matice slovenskej.
Keďže o výstavu je neustále záujem návštevníkov, Dom Matice slovenskej v Žiline sa rozhodlo ponúknuť výstavu aj v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja.

Ing. Katarína Kalanková,
riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

 

bty

2018-05-10T15:42:31+00:0010 mája 2018 |Žilinský kraj|
X