Párnica-región Orava

thumbnail

Párnica, 29. 4. 2017

Pri príležitosti 100.výročia narodenia významného slovenského etnografa a folkloristu Andreja Melicherčíka sa v sobotu 29. apríla uskutočnilo v Párnici spomienkové podujatie. Začalo sa odhalením pamätnej tabule rodákovi v obecnom múzeu. O jeho živote a diele hovoril doc. Augustín Maťovčík zo Slovenskej národnej knižnice v Martine. Jeho dielo priblížila aj výstava dokumentov.
Program obohatil aj detský folklórny súbor Sajdáčik a skupina Párničan. V tento deň boli prezentované aj výrobky modrotlače v dielni Mateja Rabadu. Vedecké dielo Andreja Melicherčíka má nepochybne celoslovenký význam. Z dvadsaťpäťročnej bádateľskej práce zanechal mimoriadne rozsiahle diela v oblasti etnografie a folkloristiky. Svedčia o tom publikované práce a dokumenty uložené v jeho rukopisnej pozostalosti v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine. Celé podujatie sa uskutočnilo v rámci cyklu Rodom a srdcom z Oravy,ktorým Oravské kultúrne stredisko dlhodobo prezentuje a propaguje kultúrno-historický potenciál a osobnosti regiónu Oravy. Samozrejme aj my matičiari sme pozvanie prijali z MO MS Istebné a MO MS Dolný Kubín. Som nesmierne rád že účasť bola veľká aj z radov mládeže. Nemôžem nepripomenúť že prišla aj rodina tohoto významného dejateľa. Orava ako región má veľa významných osobností a vie si patrične uctiť a pripomenúť ich výročia ale aj prezentovať ich prácu ktorú náš národ vykonali

Adam Záň Oravské kultúrne stredisko
Pavol Stuchlý predseda Mo MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou