Prázdniny bez nudy


//Prázdniny bez nudy

Diaková, 16. 8. 2016

V utorok 16. augusta t. r. sa na diakovskej Colnici uskutočnil už siedmy ročník obľúbeného podujatia Prázdniny bez nudy, ktorého organizátormi sú Miestny odbor Matice slovenskej v Diakovej a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Cieľom tohto celodenného športovo – hrovo – rekreačného podujatia, ktoré je určené predovšetkým deťom predškolského a mladšieho školského veku, ale aj ich rodičom, starým rodičom, je spoločné stretnutie detí vo voľnej prírode a zmysluplné trávenie prázdnin. Pre zúčastnených boli pripravené skutočne pestré tvorivé dielne, kde tí najmenší mali možnosť vystrihnúť si zaujímavé zvieratko, vymaľovať pripravené predlohy, okoštovať čerstvo napečené koláčiky a rôznymi spôsobmi cibriť pamäť a vnímanie. Staršie deti sa s chuťou zapojili do tradičných i netradičných hier a súťaží, akými napr. boli beh v gumákoch, slalom s tanierom na hlave, triafanie vodou na terč či vyrábanie múmií z papiera.
Podujatie sa už tradične stretlo s pozitívnym ohlasom, deti, dospelí i organizátori spoločne strávili príjemný deň s nezabudnuteľnými zážitkami. Pre zúčastnených bolo pripravené občerstvenie, súťažiace deti boli odmenené sladkosťami a hračkami. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Matice slovenskej v rámci dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2016.

Branislav Kohút

foto: Branislav Kohút

foto: Branislav Kohút

foto: Branislav Kohút

foto: Branislav Kohút

foto: Branislav Kohút

foto: Branislav Kohút

článok neprešiel jazykovou úpravou

2016-08-19T10:44:23+00:0019 augusta 2016 |Žilinský kraj|
X