Prednáška o živote a diele Jozefa Miloslava Hurbana


//Prednáška o živote a diele Jozefa Miloslava Hurbana

V piatok dňa 20. 4. 2018 pri príležitosti výročia narodenia významného slovenského politika, spisovateľa a národovca Jozefa Miloslava Hurbana zorganizovala Matica slovenská Miestny odbor Čadca na pôde čadčianskeho gymnázia prednášku o tejto významnej osobnosti našich dejín. Na prednáške sa zúčastnili študenti gymnázia pod gesciou pani profesorky Mgr. Gabriely Chalupkovej, ktorej MO Matice slovenskej v Čadci na tomto mieste vyslovuje veľké poďakovanie za pomoc a ústretovosť pri organizácii podujatia. Prítomný bol i člen MO Matice slovenskej v Čadci Pavol Skalka. Prednášku o živote a diele Jozefa Miloslava Hurbana pripravil a predniesol historik Kysuckého múzea a matičiar Mgr. Martin Turóci, PhD.
V rámci prednášky sa prítomní mohli dozvedieť mnohé zaujímavé informácie a poznatky zo života tejto osobnosti, patriacej k ústredným postavám slovenského politického a národného života 19. storočia, ktorá nechýbala pri väčšine kľúčových udalostí daného obdobia.
Najmä v mladších rokoch patril J. M. Hurban nepochybne k najaktívnejším členom štúrovskej generácie. Nasledujúc líniu jej programu, podporoval všetky aktivity zamerané na pozdvihnutie a obranu práv a záujmov slovenského národa. V duchu národného programu patril k zásadným podporovateľom spolkov miernosti, presadzoval taktiež zakladanie gazdovských spolkov zameraných na hospodárske pozdvihnutie Slovákov. Svoje myšlienky a postoje prezentoval i na stránkach mnohých príspevkov a samostatných literárnych diel, ktoré napísal počas svojho plodného života.
V rozhodujúcich momentoch revolučných meruôsmych rokov (1848 – 1849) sa spoločne s Ľudovítom Štúrom a Michalom Miloslavom Hodžom postavil do čela Slovenskej národnej rady, kde ako spolupredseda bojoval za práva Slovákov.
Práve v tomto období sa Hurbanove osudy spojili i s dejinami Kysúc. Stalo sa tak dňa 4. 12. 1848 počas druhej dobrovoľníckej výpravy, keď Ľudovíta Štúra a J. M. Hurbana, ako čelných predstaviteľov Slovenskej národnej rady, privítal a ubytoval na svojej čadčianskej fare významný kysucký národovec František Xaver Daniš. Čadca sa vtedy na krátky čas (4. 12. – 6. 12. 1848) stala dokonca sídlom vrcholného orgánu Slovákov a akoby pomyselným hlavným mestom. Ľ. Štúr tu spoločne s J. M. Hurbanom 6. decembra vydali i výzvu k slovenskému národu. V nej Kysučanom vysvetlili ciele a požiadavky SNR a zároveň vyzvali do boja proti maďarskej revolúcií a za národné práva Slovákov. Túto významnú udalosť nám dnes pripomína pamätník SNR osadený vedľa obchodného domu Družba v Čadci. Spoločne s ním pamiatku a odkaz Jozefa Miloslava Hurbana pripomína i čadčianske gymnázium nesúce meno po tejto významnej osobnosti.

 

Pavol Skalka,
MO Matice slovenskej v Čadci

2018-09-28T15:41:02+00:0028 septembra 2018 |Žilinský kraj|
X